Podpredseda Fóra života o Dni Evangelium Vitae v Ríme

15. – 16. júna sa v Ríme uskutočnil Deň Evanjelia života (Evangelium Vitae), podujatie, ktoré do oficiálneho programu Roka viery zaradil ešte emeritný pápež Benedikt XVI. Fórum života zastupovali jeho podpredseda Marek Michalčík s manželkou Katarínou, po návrate nám poskytol krátky rozhovor:

Čo bolo podnetom pre vašu účasť na Dni Evanjelia života, ako ste vnímali atmosféru?
„S manželkou sme zastupovali Fórum života a istým spôsobom aj slovenské hnutie za život, keďže sa v tejto oblasti angažujeme už vyše 15 rokov. Predpokladám, že sme neboli jediní zástupcovia zo Slovenska, ale neviem o žiadnej väčšej skupine. Atmosféra bola pokojná a radostná a to aj vzhľadom k slnečnému počasiu a pápežovej dobrej nálade.“

Aký dojem ste si odniesli zo stretnutia s pápežom Františkom a ako vnímate jeho postoj k pro-life problematike?
„Z jeho homílie mi najviac utkvelo vyjadrenie, že desatoro to nie je hymnou „nie“ ale hymnou „áno“ životu. Tým zdôraznil, že ochrana života je pozitívnym posolstvom plným nádeje. Je pre nás výzvou ho tak aj prezentovať ostatným.“

Aké podnety si z Dňa Evanjelia života môže zobrať Fórum života?
„Pre mňa je hlavným podnetom to, že sa Deň Evanjelia života uskutočnil. Je to signál predovšetkým pre veriacich, aby vnímali dôležitosť ochrany každého ľudského života a jeho dôstojnosti v kontexte svojej viery. Pre Fórum života vnímam ako dôležitý medzinárodný, ba celosvetový charakter tejto slávnosti a tým celej problematiky ochrany života. My vo Fóre života to vnímame rovnako a preto sa aj pravidelne angažujeme aj v medzinárodných projektoch. Jedným z nich je aj Európska iniciatíva občanov Jeden z nás.“

Súčasťou vášho programu v Ríme bola aj účasť na plenárnom zasadnutí organizátorov tejto iniciatívy ako jej národného koordinátora pre Slovensko. Aké sú aktuality z tohto stretnutia?
„Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia z 22 krajín Európskej únie a Chorvátska. Zasadanie viedol jeden z iniciátorov iniciatívy taliansky europoslanec Carlo Casini. Európska koordinátorka Ana del Pino predstavila dosiahnutý výsledok 580 tisíc podpisov, ale zároveň aj métu, ktorá je pred organizátormi. Na to, aby bola iniciatíva úspešná, je nevyhnutné vyzbierať aspoň milión platných podpisov. Čo v prípade odhadovanej 20 % chybovosti predstavuje 1 200 000 podpisov. Na Slovensku bolo doteraz vyzbieraných 20 tisíc podpisov a možnosť podporiť kampaň stále pokračuje, až do 1. novembra. Pripomínam stránku www.oneofus.eu/sk, na ktorej je možné pripojiť hlas on-line a dozvedieť sa viac.“

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.