Pozvánka k účasti v pracovných skupinách k pálčivým spoločenským témam

Ak chce človek zodpovedne žiť v občianskej spoločnosti, je potrebné sa zaujímať o to, čo sa v nej deje. Otázky ochrany života, ľudskej dôstojnosti a podpora rodiny sú nielen súčasťou tohto diania, ale sú v podstate základom pre fungovanie spoločnosti. Fórum života (FŽ) vníma so znepokojením niektoré rozhodnutia slovenskej vlády a cielenú infiltráciu rodovej ideológie naprieč verejnou politikou. Oslovuje organizácie i jednotlivcov v mene spolupráce a vzájomného dialógu, v záujme vytvorenia účinnej protiváhy proti týmto tendenciám.

FŽ od samého svojho vzniku v roku 2001 má ambíciu byť pro-life platformou, kde by sa stretávali a sieťovali odborníci, mimovládne organizácie a hnutia v oblasti advokácie života, prevencie a konkrétnej pomoci. „Vyrastá medzi nami mladá generácia, ktorá má guráž a my skôr narodení môžeme poskytnúť skúsenosti. Je veľmi dôležité viesť vzájomný dialóg, aby sme hodnoty, ktoré zastávame, mohli náležite a účinne tlmočiť na všetkých úrovniach spoločnosti, vrátane prispenia k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike,“ vysvetľuje predsedníčka FŽ Marcela Dobešová a dodáva, že zjednotený postup sa pomaly osvedčuje napríklad v súvislosti s kauzou registrácie potratových tabletiek na Slovensku.

Zatiaľ boli vytvorené tri pracovné skupiny – k sexuálnej výchove, homosexualite a potratovým tabletkám. V príprave sú ďalšie dve skupiny zamerané na rodovú rovnosť a feminizmus, a ľudské práva. Fórum života pozýva tých, ktorí chcú prispieť k odbornej diskusii na tieto témy a zapojiť sa do jednotlivých pracovných skupín, aby sa obrátili e-mailom na: kancelaria@forumzivota.sk, alebo priamo na adresu Fórum života, o.z., Heydukova 14, 811 08  Bratislava.

Podľa Marcely Dobešovej, jedinou cestou ako presadiť v spoločnosti pro-life cestu je neustále vzdelávanie, informovanosť, konštruktívny dialóg a predovšetkým jednota mimovládnych organizácií a jednotlivcov zameraných na túto problematiku. V súčasnej situácii je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aj s ohľadom na prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, ktorá sa rozbehla v apríli tento rok úvodným stretnutím redakčného tímu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.