Archív značiek: homosexualita

  • Najvyšší súd USA minulý piatok rozhodol v prospech manželstiev osôb rovnakého pohlavia. V rozhodnutí Obergefell v. Hodges vyslovil, že jednotlivé štáty majú umožňovať týmto osobám vstup do manželského zväzku bez ohľadu na to, ako mali manželstvo definované doposiaľ. Je to veľmi nešťastný krok, preto... [read more]
  • Fórum života vyjadruje sklamanie nad výsledkom írskeho referenda, ktoré otvorilo bránu pre uzatváranie „manželstiev“ osobami rovnakého pohlavia. Vnímame tento výsledok ako vyvrcholenie mediálneho a kultúrneho tlaku, ktorý v priebehu pár rokov zrelativizoval kultúrne vzorce írskych občanov, predovšet... [read more]
  • Írske referendum jasne ukázalo, že registrované partnerstvá sú začiatkom, s ktorým prichádzajú adopcie a redefinícia manželstva. Írsko je ďalšia krajina, v ktorej sa jasne ukázalo, že registrované partnerstvá sú iba začiatok. V Írsku boli registrované partnerstvá zavedené v roku 2011. Po masívnej k... [read more]
  • V súvislosti s témou homosexuality zaznieva vo verejnom priestore mnoho protichodných názorov. Niekedy sú to skratkovité polopravdy či vzájomné útoky, pričom mnoho vecí zostáva nevypovedaných či nevysvetlených. Preto sme sa rozhodli sprístupniť Vám film Tretia cesta (The Third Way) so slovenskými ti... [read more]
  • Teologická komisia Bioetická subkomisia Konferencie Biskupov Slovenska, Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska a Linka Valentín - Gréckokatolícka cirkev Košice pozývajú na formačno-pastoračný seminár pod záštitou biskupov Mons. Štefana Sečku a Mons. Milana Chautura CSsR na tému "Nádej pre ľu... [read more]
  • Rozlíšiť medzi správnym a nesprávnym spôsobom pastoračnej starostlivosti o homosexuálne osoby je jedným zo zámerov listu Kongregácie pre náuku viery "Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby" (Homosexualis problema). V slovenskom jazyku ho v týchto dňoch vydala Konferencia biskupov Slovenska (K... [read more]
  • Na stránke blog.sme.sk sme našli zaujímavý blog Renáty Ocilkovej: Keď som asi pred 13 rokmi bola na stáži v Drážďanoch, zhodou okolností tam bol v tom čase na študijnom pobyte aj môj kamarát z Kanady. Keď sme sa to o sebe dozvedeli, potešili sme sa obaja, že máme v „cudzine“ priateľa a tak s... [read more]
  • Z výskumu uskutočneného Americkým centrom pre ochranu pred šírením ochorení ( U.S. Center for Disease Control) vyplýva, že 61% nových infekcií vírusom HIV v rozmedzí rokov 2006 -2009 bolo zaznamenaných u homosexuálnych mužov . Títo muži pritom predstavujú len 2% americkej populácie. Celkovo boli nov... [read more]