Pozvánka – duchovná obnova pre ľudí zranených v oblasti vzťahov, citov a sexuality

Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach – Starom meste a občianske združenie Rieky pozývajú na trojdňové stretnutie určené ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov a sexuality, ľuďom, ktorí prežívajú vo svojom živote homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak sexuálne cítiacim. Duchovná obnova sa uskutoční v dňoch od 1. do 4. decembra 2016 pri Prievidzi a jej témou bude „Konaj dobro“. „Ak si sám, je ti smutno, a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske a dobrých medziľudských vzťahoch, ak hľadáš naplnenie svojho života na správnej ceste smerom k Bohu, príď medzi nás,“ pozývajú organizátori.

Bližšie informácie možno získať na adrese: Linka Valentín, Gréckokatolícka cirkev, P. O. Box B – 43, 040 01 Košice 1 alebo prostredníctvom emailového kontaktu valentinskespolocenstvo@centrum.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.