Pozvánka – prednáškový večer „Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich“

Linka Valentín – Gréckokatolícka cirkev Košice

Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza Bratislava

pozývajú na prednáškový večer:

Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich

v stredu 18. marca 2015 od 19.00 do 22.30 hod.

v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave,

Mlynskej doline (Staré Grunty 211/36, vo veľkej sále).

Podujatie sa koná následne po viacerých seminároch uskutočnených

v roku 2014 (viď.www.seminarhom.sk) pod záštitou:

  • Teologickej komisie Bioetickej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska;
  • Rady pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska;
  • Linky Valentín (Gréckokatolícka cirkev, Košice)

s cieľom poskytnúť možnosť získať správne, objektívne a potrebné informácie o tejto téme, potrebné aj pre získanie zodpovedného prístupu k ľuďom s homosexuálnymi sklonmi a citlivým a pravdivým spôsobom poukázať aj na neľahkú situáciu ľudí s iným sexuálnym cítením.

Informovala: Eliška Madžová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.