Pozvánka na pastoračné semináre „Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich“

Pozývame Vás na pastoračné semináre o homosexualite „Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich“, ktoré sú určené nielen kresťanom, ale všetkým ľuďom dobrej vôle.

Uskutočnia sa na týchto miestach:

BANSKÁ BYSTRICA: 12. 9. 2014 (piatok) v čase 13:00 – 17:30
v konferenčnej miestnosti Diecézneho pastoračného centra pre rodinu BB diecézy, na Kapitulskej ul. 21.
KOŠICE: 23. 9. 2014 (utorok)  v čase 13:00 – 17:30 v Aule Teologickej fakulty (prízemie), na Hlavnej ul. 89.
TRSTENÁ: 15. 10. 2014 (streda) v čase 16:00 – 20:30 v Dome kultúry. Seminár v Trstenej sa bude konať aj pre skupinu študentov vysokých škôl.

Záštitu nad týmto podujatím prevzali Teologická komisia Bioetická subkomisia Konferencie biskupov Slovenska; Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska; Linka Valentín (Gréckokatolícka cirkev, Košice).

Spoluorganizátori:
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy (pre seminár v Banskej Bystrici)
KU v Ružomberku – Teologická fakulta v Košiciach (pre seminár v Košiciach)
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (pre seminár v Trstenej)

Viac na www.seminarhom.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.