Sklamanie nad rozhodnutím Najvyššieho súdu USA

Najvyšší súd USA minulý piatok rozhodol v prospech manželstiev osôb rovnakého pohlavia. V rozhodnutí Obergefell v. Hodges vyslovil, že jednotlivé štáty majú umožňovať týmto osobám vstup do manželského zväzku bez ohľadu na to, ako mali manželstvo definované doposiaľ. Je to veľmi nešťastný krok, pretože hrubo ignoruje vôľu ľudí a zákonodarných zborov, ktoré chránili manželstvo ako zväzok muža a ženy. Najvyšší súd USA si týmto prisvojil právomoc, ktorá mu nepatrí. Obeťami budú najmä deti, pretože toto rozhodnutie podkopáva ich právo poznať svojho otca a mamu a byť nimi vychovávané. Zároveň oslabuje hodnotu manželstva a rodiny ako základnej bunky spoločnosti. Keďže kultúrny vývoj v USA často predznamenáva aj situáciu v Európe, je mimoriadne dôležité neustále zdôrazňovať význam manželstva a nepodľahnúť trendu, ktorým sa uberajú krajiny na západ od nás. Fórum života chce naďalej chrániť hodnotu rodiny a zároveň hľadať nové spôsoby, ako zapojiť aj tých, ktorí nemajú svoje rodiny, alebo sú ich rodiny poznačené konfliktami či zraneniami.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.