Vyhlásenie Fóra života k výsledkom referenda v Írsku

Fórum života vyjadruje sklamanie nad výsledkom írskeho referenda, ktoré otvorilo bránu pre uzatváranie „manželstiev“ osobami rovnakého pohlavia. Vnímame tento výsledok ako vyvrcholenie mediálneho a kultúrneho tlaku, ktorý v priebehu pár rokov zrelativizoval kultúrne vzorce írskych občanov, predovšetkým ich vnímanie prirodzeného modelu manželstva a rodiny. Zastávame názor, že táto situácia je aj dôsledkom implementovania rodovej teórie.

Radosť z výsledkov referenda na strane LGBTI aktivistov zároveň potvrdila, že pravým cieľom týchto skupín nie je iba registrovať zväzky osôb rovnakého pohlavia, ale prisvojiť si práva prislúchajúce manželstvu a zmeniť doterajšie prirodzené chápanie manželstva a rodiny, ako aj narušiť rovný prístup detí k otcovi a matke. Fórum života vyjadruje kritiku aj k praktickým aspektom organizovania kampane za „manželstvo“ osôb rovnakého pohlavia, ktorá bola financovania z verejných zdrojov, a tiež k nátlaku veľkých nadnárodných korporácií na svojich zamestnancov, aby sa vyslovili v prospech takéhoto zväzku.

Na druhej strane vyjadrujeme poďakovanie viac ako 734 000 írskym občanom za prejavenie nesúhlasu s relativizáciou manželstva. Apelujeme na to, že zo smutného konečného výsledku referenda si treba vziať poučenie a ešte intenzívnejšie pracovať na formovaní mladej generácie na Slovensku v oblasti podpory hodnôt manželstva, rodiny a ľudskej dôstojnosti, aby sme predišli nepriaznivému trendu, ktorého dopadom je aj výsledok írskeho referenda.

Fórum života ako platforma združujúca 50 členských organizácií si kladie za cieľ naďalej pravdivo informovať verejnosť o nebezpečenstve rodovej politiky pre spoločnosť a bude bojovať o spravodlivé rozdeľovanie verejných zdrojov v prospech rodinnej politiky, ktorá je založená na chápaní manželstva ako zväzku muža a ženy, tak, ako je to zakotvené v Ústave Slovenskej republiky.

Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.