Biskupi Slovenska vydali vyhlásenie k problematike rodovej rovnosti

Od 3. do 4. júla 2013 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre konalo 75. plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zúčastnilo sa ho všetkých 16 biskupov, členov KBS. Biskupi odsúhlasili text vyhlásenia k otázke rodovej rovnosti. Text vyhlásenia prinášame v plnom znení:

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska o rodovej rovnosti

Rodina je z Božieho ustanovenia založená na manželstve muža a ženy. Aj zo súčasných štatistík vyplýva, že pokiaľ ide o istotu, poskytovanie útočiska a stability, podporu života, stále patrí medzi priority väčšiny mladých ľudí. Takto chápaný inštitút manželstva nájdeme prakticky v každej ľudskej kultúre a každej civilizácii. Napriek tomu je táto pravda zo strany súčasnej alternatívnej kultúry systematicky spochybňovaná a zosmiešňovaná. Častokrát sa to objavuje už v mediálnych programoch a materiáloch určených pre deti a mládež. Podľa tohto chápania manželstvo a rodina je vraj prežitkom, preto sú tu snahy už deti ovplyvňovať k alternatívnym formám partnerstva. Biologicky podmienené pohlavie treba údajne prekonať možnosťou jeho slobodného výberu, čím sa vraj zabezpečí rovnosť medzi ľuďmi. Človek sa týmto chce stavať do pozície Stvoriteľa. Prijatím tzv. rodovej rovnosti /gender ideológia/ popiera pravdu Svätého písma: „Ako muža a ženu stvoril ich“ /Gn 1, 27/. Ideológiou hedonizmu a materializmu sa človek dostáva do nejasnej situácie ohľadom vlastnej totožnosti a stráca schopnosť pochopiť, kým v skutočnosti je.

Vyzývame všetkých katolíkov a ľudí dobre vôle, aby vynaložili vedomé úsilie k obnove hodnoty a kultúry rodiny, aby táto hodnota neprestávala byť nenahraditeľná pre náš život a spoločnosť. Manželstvo chápané ako zväzok jedného muža a jednej ženy nie je historickým prežitkom, ale podstatnou a základnou inštitúciou aj v súčasnej občianskej spoločnosti. Manželstvo a rodina sú súčasťou evanjelia pre dnešný svet, osobitne pre mnohých mužov a ženy, ktorí sú osamotení a chýba im láska a podpora.

Zdroj: TK KBS

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.