Bardejovský hospic má 10 rokov

V pondelok 1. júla 2013 si prvý slovenský hospic, Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, pripomenul 10. výročie svojho fungovania. Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnilo viacero významných osobnosti z rôznych oblastí náboženského a spoločenského života, medzi nimi Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, Mons. Pavol Marton, správca baziliky a bardejovský dekan,  riaditelia Arcidiecéznej charity Ing. Cyril Korpesio (dnešný) a Ing. Ján Dečo ( bývalý, ktorý hospic zakladal),  MUDr. Boris Hanuščak, primátor Bardejova, Dr. Jolanta Stokłosa, direktorka sesterského Hospicja sv. Lazarza Krakov a prezidentka Poľskej hospicovej asociácie a mnohí ďalší.

Po uvítacom príhovore, v rámci ktorého boli prednesené pozdravné  posolstvá od Misionárok  lásky Matky Terezy zo Žiliny  a od ministerky zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej, predstavil MUDr. Juraj Holtman, vedúci lekár hospicu,  nosný dokument „Od histórie hospicu  po jeho súčasnosť“, ktorý priblížil celú genézu HMT, počínajúc jeho výstavbou i celým prierezom neľahkej desať ročnej činnosti, vyjadrujúcej jeho ušľachtilé poslanie a význam v zmysle jedinečnej hospicovej filozofie. V ďalšom priebehu slávnosti bola predstavená publikácia „Pamätnica hospicu“, ktorú pripravil tím v zložení: Ing. Gabriela Malinková, Bc. MartinaProněková, Bc. Gabriela Semanová, fráter Peter Podolský a Stanislav a Jozef Krajčiovci. V ďalšej časti programu boli mnohým hosťom, spolupracovníkom,  členom Občianskeho združenia HBM, dobrodincom, inštitúciám i médiám  odovzdané ďakovné listy.

Druhá časť slávnosti mala duchovný charakter. Ďakovnú svätú omšu celebroval Mons. Bernard Bober za účasti ôsmich kňazov.  Hovoril o význame a náročnosti poslania  hospicových pracovníkov, ktorí svoju nesmierne ťažkú prácu venujú v láske svojim blížnym, teda hospicovým pacientom, ktorí sú na ňu bezpodmienečne odkázaní. V závere oslovil dobrodincov i sponzorov, aby aj naďalej v rámci svojich možnosti HMT pomáhali a tým prispeli k napĺňaniu charitného hesla: “Pomáhajte nám pomáhať“. Tretia časť slávnosti, ktorá pozostávala zo  spoločenskej agapé sa uskutočnila vo vyzdobenom exteriéri  hospicu.

Autor: Jozef Krajči

Foto: Ivana Lešičková

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.