Úvahy o zmene potratovej legislatívy v Gruzínsku

Gruzínsky premiér Bidzina Ivanišvili vyzval na začatie rokovaní o zmene legislatívy upravujúcej možnosti vykonania potratov v krajine. Konštatoval, že demografická situácia je katastrofálna. Významným impulzom bola výzva Gruzínskej pravoslávnej cirkvi na čele s patriarchom Eliášom, ktorý apeloval na premiéra, členov vlády a zákonodarného zboru, aby posilnili ochranu nenarodených detí, ktorú podľa jeho slov nie je schopná poskytnúť v súčasnosti spoločnosť ani štát. Iniciatívy Pravoslávnej cirkvi dosiahli ohlas už aj v minulosti, prezident Michail Saakašvili uznal jej zásluhy na zvýšení pôrodnosti v rozmedzí rokov 2007-2010 (v roku 2007 dosahovala veľmi nízku úroveň, len 48.000 novonarodených detí). Podľa štatistík z roku 2010 je v Gruzínsku ročne vykonaných 408 potratov na 1000 narodení, čo je jedno z najhorších čísel na svete. Premiér priznal, že cestou k zlepšeniu súčasného krízového stavu nebude len samotná úprava obmedzujúca umelé potraty, ale rovnako je potrebné prijímať opatrenia prispievajúce k pozdvihnutiu postavenia a životnej úrovne gruzínskych rodín.

Zdroj: www.hli.org.pl

Spracoval: Andrej Števko

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.