Pro-life osveta na CampFeste 2013

Hudobný festival CampFest v lokalite obce Kráľova Lehota neďaleko Liptovského Hrádku organizuje už tradične v lete tím mládežníckych vedúcich z viacerých kresťanských cirkví Slovenska. Spoločne hľadajú možnosti ako moderným spôsobom cez prizmu viery osloviť mladú generáciu na Slovensku. Modlia sa a pripravujú CampFest vo viere, že ho Boh použije ako svoj nástroj.

Na festivale začiatkom augusta nechýbalo ani Fórum života, o. z. Dobrovoľníci hovorili s mladými ale aj s dospelými o témach ako sú prirodzené metódy plánovania rodičovstva (PPR), o aktivitách Fóra života a pripravovanom Národnom pochode za život v Košiciach, o možnosti zapojiť sa ako dobrovoľník, a zároveň ponúkali tričká s tématikou ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Mladé dievčatá prejavili záujem aj o osobné stretnutie mimo stánku, kde prebehol rozhovor o PPR a o úskaliach používania hormonálnej antikoncepcie či prezervatívov. S ľuďmi, ktorí sa pristavili pri stánku, zástupcovia Fóra života hovorili aj o tzv. rodovej ideológii a jej dopade na rodinu a spoločnosť.

Počas CampFestu sa podarilo vystaviť baner k Národnému pochodu za život priamo pri hlavnom pódiu, kde dobrovoľníci rozdávali letáky s informáciami k podujatiu. Rozdalo sa približne 2 000 letákov, takže veľký počet účastníkov mal možnosť dozvedieť sa aj o po prvýkrát pripravovanom celoslovenskom podujatí, ktorým je celonárodný pochod za život so snahou poukázať na dôležitosť ochrany života od počatia, a nie až od 13. týždňa života. Ukázalo sa sa ako užitočné rozprávať o pro-life témach najmä s mládežou, aby vedela, aký postoj zaujať k otázkam homosexuality, ponúkanej antikoncepcii, voľnému životnému štýlu, či k otázkam zodpovednosti vo vzťahoch, aj s ohľadom na to, že práve mladí ľudia sú tí, ktorí budú formovať budúcnosť našej spoločnosti.

Ela Miškovičová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.