Diskusia o Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Rádiu Lumen

Rádio Lumen prinesie v relácii Občan, ktorá sa bude vysielať 3. septembra v čase od 11:00 hodiny diskusiu o stratégii ochrany a podpory ľudských práv a pripomienkach kresťanských inštitúcií k tejto problematike.

Hosťami budú právnik Martin Dilong, Mária Raučinová (členka Výboru pre rodovú rovnosť), Pavol Kossey (FKI), Iva Vranská Rojková (Matica slovenská). Za prípravný tím stratégie budú hosťami generálna riaditeľka Sekcie právnej a konzulárnej MZVaEZ SR a hovorca Peter Susko.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.