Organizácie z 33 krajín podporili ruský zákon na ochranu detí

103 organizácií z 33 krajín sveta vydalo spoločné vyhlásenie na podporu ruského federálneho zákona z 29. júna 2013 na ochranu detí pred informáciami, ktoré by mohli narušiť ich zdravie a rozvoj. Zákon podľa signatárov dokumentu „ochraňuje nevinnosť a morálnu formáciu detí“ prostredníctvom zákazu propagandy netradičných sexuálnych vzťahov. „Ruský zákon chráni nevinnosť detí a základné práva ich rodičov uznávané medzinárodnou legislatívou a zmluvami. Týmto novým zákonom Rusko chráni prirodzené a univerzálne uznávané ľudské práva proti umelým a vymysleným „hodnotám“ agresívne presadzovaným v mnohých moderných spoločnostiach. Takisto dodávame, že koncept sexuálnej orientácie a rodovej identity nie je vymedzený v existujúcich záväzných medzinárodných zmluvách a dohodách,“ uvádza sa vo vyhlásení.

„Vyzývame k rešpektu voči suverenite ruského národa a pozývame všetky organizácie a ľudí, ktorí s sa cítia zodpovední za ochranu nevinnosti detí a ich práv, prirodzenej rodiny a rodičovských práv, aby sa za Rusko postavili, ako aj za Ukrajinu a Moldavu, ktoré čelia podobnému nátlaku,“ uzatvárajú signatári.

Zdroj: www.profesionalesetica.org

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.