Novéna za život

Diecézna liturgická komisia Žilinskej diecézy pripravila pre Konferenciu biskupov Slovenska „Novénu za život“ – modlitbovú novénu pred Národným pochodom za život, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. – 22. septembra. Možné je zúčastniť sa na nej súkromnou alebo verejnou modlitbou v kostoloch, alebo na modlitbových stretnutiach veriacich. Kompletnú modlitbovú novénu nájdete na adrese:  http://www.kbs.sk/pdf/KBS/NPZNovena2013.pdf

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.