Bicyklom do Košíc?? Prečo nie!

Fyzicky zdatnejší priatelia života sa môžu vydať na Národný pochod za život do Košíc aj na bicykli J Pripájame pozvánku:

Vážení priatelia,

nie každému z nás sa chce ísť do Košíc na Národný pochod za život vlakom, autobusom, lietadlom, či prvoplánovom autom. Pre náročných vytrvalcov a pre dobrodruhov milujúcich život tu však máme jednu neodolateľnú ponuku: Cestu bicyklom !

Predbežne máme 2 varianty:

Variant 1: Dvojdňová cyklo-moto-túra. Odchod v piatok 20. 9. 2013 skoro ráno, po zhruba 190 km cieľ prvej etapy. V sobotu 21. 9. 2013 príchod do Košíc, do 18.00. Každý deň cca 190 km, z toho každý jazdec každý deň približne 95 km. Odhadovaná priemerná cestovná rýchlosť okolo 24 km/h, po cca 50 km asi 20 minútová prestávka, pri striedaní prvej osádky, teda po 95 km maximálne 60 minútová prestávka, vrátane prestávky na obed. V nedeľu účasť na programe, t.j. ráno sv. omša a poobede účasť na pochode, pravdepodobne najlepšie na bicykloch. Nevýhodou je, že prídeme vyčerpaní (poväčšine) a nebudeme účastní sobotného programu, o nočnom programe ani nehovoriac… Výhoda: stačil by nám deň dovolenky a víkend a veľmi dobre  by sme si zajazdili…

Variant 2:  Dva a poldňová cyklo-moto-túra, odchod vo štvrtok 19. 9. 2013 skoro ráno, trasa primerane rozdelená na 3 etapy, pričom posledná etapa by bolo už len nejakých symbolických 40 – 60 km, aby sme dorazili okolo obeda, ubytovali sa a mohli sa zúčastniť oficiálneho programu už v sobotu. V obidvoch variantoch platí, že si nájdeme primerané ubytovanie i večeru na trase, mimo hlavnej turistickej sezóny by to nemal byť žiaden problém. Keďže nesúťažíme ale spolupracujeme, namiesto bujarej oslavy víťazstva v prejdenej etape rátame so svätou omšou vo štvrtok, resp. v piatok – pokiaľ nám budú sily stačiť a Pán Boh nám nejakú omšu do cesty prihrá..

Zvažoval som aj možnosť prenájmu autobusu s vozíkom pre 43 bicyklov. Ale varianty na osobných autách sa mi zdajú lacnejšie, flexibilnejšie a keďže napokon nie je isté, koľko nás bude a mohlo by vyzerať dosť smiešne, keby sme dvaja traja išli na autobuse… a lacné by to tiež nebolo. Teda, predbežne, pokiaľ ma ostatní účastníci nepresvedčia o opaku, na 90 % preferujem variant č.2.

Pravdepodobná trasa: Trnava – Sereď (alt.Hlohovec) – Nitra – Žiar n.Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Tornaľa – Rožňava – Košice, všetko po cestách 1. resp. 2. triedy, pochopiteľne za plnej premávky, s dodržiavaním dopravných predpisov a bez nutnosti sprevádzania sprievodnými policajnými vozidlami. Nebránime sa ani možnosti policajnej eskorty, ba uvítal by som ju, ale to by pripadalo do úvahy len pri väčšom počte účastníkov. Predbežne teda, vzhľadom na charakter jazdy, každý cyklista musí dbať na dopravné predpisy a ide na vlastnú zodpovednosť.

Cesta späť: kto sa zmestí autom, kto nie, riešenie sú normálne vlakové a autobusové spoje, prípadne nocľah v Košiciach a odchod domov v pondelok. Zvyšné bicykle môžeme dočasne nechať v Košiciach a dopraviť ich nejakým finančne prijateľným spôsobom neskôr (napríklad nejakým kamiónom, vlakom a pod.).

Dôležité:
1. Pôjdeme SPOLU. Rodení pretekári sa budú musieť krotiť, pôjdu pomalšie ako na pretekoch. Táto akcia nie sú preteky. Nepôjdeme ani príliš pomaly, aby sa výkonní dobrí cyklisti príliš nenudili. Nudu neplánujeme. Je nutné, aby pelotón išiel čo najplynulejšie, neohrozoval iných účastníkov cestnej premávky (ideme za život, nie proti životu) a preto je nutná zhruba rovnaká cestovná rýchlosť jazdcov, ako už bolo povedané.
2. Vek účastníkov minimálne 18 rokov, mladší len v sprievode a pod sústavným dohľadom rodiča.
3. Zmyslom nie je športový výkon, zmyslom je aktívne podporiť Pochod za život v Košiciach. Aj keď predpokladám viac menej ignoranciu košického pochodu komerčnými i verejnými médiami, našou métou je byť na ceste viditeľní, nielen kvôli bezpečnosti; a to s médiami alebo bez nich. Ambíciou je, nech nás je dosť nato, aby si nás vodiči všímali a rozmýšľali, kam asi ideme. (Plánujeme tričká s logom a plagáty na sprievodných vozidlách).
4. Sprievodné vozidlá nepôjdu spolu s bicyklistami, pôjdu normálnou cestovnou rýchlosťou, cca 1 hodinu po odštartovaní jazdcov. Ak sa stane, že sprievodné vozidlo dobehne svoju osádku, odstaví na parkovisku, odpočívadle, pumpe, v meste a pod. Ďalej budú pokračovať až keď ich celá momentálne jazdiaca osádka predbehne, a to s primeraným oneskorením voči jazdcom – detaily ešte doladíme. Najmä, každá osádka bude spoluzodpovedná za každého jedného svojho člena (vrátane riešenia prípadných technických či iných problémov). Sprievodné vozidlá takto budú môcť bezpečne ísť v zmysle platných dopravných predpisov, čiže nebudú nikoho zdržovať bezdôvodnou pomalou jazdou.
5. Budeme mať informačnú podporu Fóra života, pričom je možné, že niekoho z iných miest osloví náš plán a cestou sa k nám pripoja iné skupiny – sú vítaní. Ak budeme mať kontakt na prípadných cyklistov z iných miest, skoordinujeme sa s nimi. Preto myšlienku môžete voľne šíriť, ak sa Vám chce, rovnako ako info o samotnom Pochode, ale naša trnavská skupina nemá ambíciu koordinovať iné skupiny – radi sa však spojíme a skoordinujem s inými skupinami jazdcov z iných miest, pokiaľ to bude možné.
6. Predbežne nemáme termín uzávierky účastníkov a to najmä preto, lebo predpokladáme značný stupeň samostatnosti jednotlivých osádok – po všetkých stránkach, teda aj čo sa týka ubytovania, stravovania, financovania, technického vybavenia. Navyše, pochopiteľne, nemôžeme očakávať od organizátorov pochodu inú podporu počas cesty, ako informačnú. Sily organizátorov sa sústreďujú na samotný pochod a program v Košiciach, nie na milé či nemilé peripetie cestovania do Košíc.
7. Keďže sa jedná o súkromnú akciu súkromných osôb a súkromnú cestu v zmysle pravidiel cestnej premávky resp. v zmysle platných zákonov SR, nie je možné nijakým spôsobom nástojiť na vodičovi, aby zobral do svojho auta osobu, ktorú zobrať nechce, resp. aby na jeho vozidle jazdila osoba, ktorú majiteľ vozidla nepoveril. Všetky právne náležitosti v rámci osádky toho ktorého vozidla či vozidiel navzájom sa riadia právnym poriadkom SR, menovite najmä Občianskym zákonníkom. Preto očakávame od každého uvedomenie si svojho dielu zodpovednosti voči ostatným účastníkom cyklo-moto-jazdy.
8. Informácie o samotnom pochode a programe v Košiciach čerpajte na stránke www.pochodzazivot.sk
9. Pripomienky, návrhy, zlepšenia sú vítané. Pre účastníkov vychádzajúcich z Trnavy: Ak sa chceš zapojiť a takto netradične bojovať za život, prosím, ozvi sa čo najskôr, aby sme mohli začať koordinovať osádky, autá, vodičov atď.

Pre záujemcov, ktorí chcú vyštartovať z iného mesta, regiónu: nech sa páči, inšpirujte sa, ak máte chuť a zdieľate naše hodnoty. Pokiaľ by ste sa plánovali pripojiť počas trasy k našej skupine, skoordinujte sa v rámci svojho regiónu a oslovujte nás ako ucelené osádky vozidiel, prípadne skupiny vozidiel. Jednotlivcov nie sme schopní integrovať do našich osádok, jedine že by Ťa majiteľ vozidla v ktorom by ešte bolo miesto osobne poznal a súhlasil s Tvojím pričlenením. Ďakujeme za pochopenie.

mail: janmat.rafael@gmail.com
skype: jan-koprda
tel: 0903 404 650

S pozdravom
Jano Koprda

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.