V Košiciach pred Ústavným súdom SR znelo „áno“ životu od počatia po prirodzenú smrť

Štyri dni pred 1. národným pochodom za život sa v centre Košíc zhromaždilo asi 250 zväčša mladých ľudí, aby symbolickým objatím budovy Ústavného súdu (ÚS) SR apelovali na zodpovednosť sudcov. Formou reťaze v 15-minútovom stíšení vyjadrili nesúhlas s rozhodnutím ÚS, ktorý 4. 12. 2007 rozhodol, že potratový zákon umožňujúci zabíjanie nenarodených do 12. týždňa od počatia je v súlade s Ústavou SR. Pomocou 130 transparentov poukázali na nespochybniteľný fakt, že počatie je momentom, keď vzniká nový život a ten treba chrániť s najväčšou opaterou. „O 15:00 hodine sme si ako účastníci nakrátko pokľakli, čím sme vzdali úctu potrateným deťom – fakticky jediným členom našej spoločnosti, ktorým chýba hrob ako symbol ľudskej dôstojnosti,“ informoval Dušan Škurla, jeden z hlavných organizátorov Národného pochodu za život. Na záver sa účastníci zhromaždili pri vchode do Ústavného súdu a v mene nenarodených adresovali sudcom i verejnosti trojnásobné zvolanie „život„.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.