Konferencia Ochrana života XIV. na tému viacdetná rodina

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Teologická fakulta, Inštitút ochrany práv dieťaťa a rodiny, Klub mnohodetných rodín, Centrum pomoci pre rodinu v Trnave, Úsmev ako dar, Spolok lekárov v Trnave pozývajú na konferenciu Ochrana života XIV., na tému „Viacdetná rodina v minulosti a dnes. Pocta Antonovi Neuwirthovi“. Podujatie sa uskutoční 27. septembra v Trnave.

Program konferencie:

7,45   prezentácia

8,30   slávnostné otvorenie konferencie

9,00   Pocta Antonovi Neuwirthovi

moderátori: MUDr. Záborská, MUDr. Mikolášik, prof. Chmelík

prof. B. Chmelík:  Liečiť zlo láskou. Život a dielo MUDr. A. Neuwirtha

MUDr. A. Záborská:  téma rezervovaná

Ing. L. Pašková: Kolégium Antona Neuwirtha

MUDr. M. Mikolášik:  Ochrana života v prostredí  Európskeho parlamentu

10,00  Viacdetná rodina v minulosti a dnes

moderátori: doc. Davideková, prof. Šipr, doc. Beňo

prof. B. Chmelík:  Rodina dnes

doc. M. Davideková, doc. P. Beňo:  Súčasná rodina a jej hodnoty

prof. K. Šipr:  Jak rozumět pojmu vícedětná rodina

Ing. J. Brocka: Viacdetná rodina očami politika

Ing. S. Trnovec:  Mnohodetnosť a politika

Ing. T. Mikuš:  Viacdetná rodina v minulosti a dnes

RNDr. P. Mach:  Viacdetná rodina pohľadom štatistika

doc. PhDr. I. Lukšík:  Minorita viacdetných rodín: analýza kohorty 30 – 35 ročných

11,30   moderátori: prof. Grey, prof. Csontos, doc.Szaniszló

prof. L. Csontos: Početná rodina na Slovensku a skryté formy jej chudoby

prof. MUDr. E. Grey, PhD.:  Nedostatočná podpora viacdetných rodín na Slovensku

Mgr. S. Vancáková:  Viacdetné rodiny na Slovensku v súčasnej dobe a ich prínos – utópia, alebo realita?

MUDr. J. Trizuljaková:  Viacdetná rodina – priestor nádeje

Dr. R. Balák:  Vybrané aspekty autonómie rodiny vo vzťahu k spoločnosti

doc. I.-M. Szaniszló:  Voľba kultúry života v retrospektíve encykliky Humanae vitae o odmietnutí umelej antikoncepcie

Mgr. ThLic. D. Dian:  Ján Pavol II.  a rodina

Vyhlásenie účastníkov konferencie, moderuje prof. Chmelík

13,00  Prestávka

14,00  odpoludňajšie pokračovanie konferencie

moderátori: dr. Maciag, prof. Glasa, prof. Kozlowski

Dr. I. E. Stelmasiak, Poľsko:  O smerovaní pedagogie Osoby.  Pedagogický aspekt personalizmu kň. Prof. Czeslawa Stanislawa Bartnika

Dr. J. Maciag, Poľsko:  Rozvíjanie schopnosti interpersonálnej decentrácie detí v predškolskom a skoršom školskom veku

MUDr. M. Bartkovjak:  Gynekologická starostlivosť o matky s viacerými deťmi

prof. MUDr. J. Glasa a kol.:  Očkovanie v rodine: medicína a etika v službe životu

prof. R. Kozlowski, Poľsko:  Život a spiritualita Poliakov v Kazašskej republike (náboženstvo zdrojom radosti)

Ukončenie konferencie – prof. Chmelík

 

Záštitu nad konferenciou prevzali

Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu

Július Brocka, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

prof. doc. JUDr. Marek Šmíd, CSc., rektor Trnavskej univerzity

 

Viacdetné rodiny sú charakteristický typ rodín, ktoré prijímajú deti s láskou a vychovávajú ich so zodpovednosťou. Konferencia multidisciplinárnym prístupom prispeje k spoznaniu viacdetných rodín a ich prínosu pre spoločnosť.

 

Vedecký a prípravný výbor:

q prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. – predseda

q prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

q prof. Tadeusz Kobierzycki, PhD. Hab.

q Th. Lic. Miloš Lichner SJ, ThD.

q doc. PhDr. Martina Žáková, PhD

q PhDr. Marek Majdan, PhD

q prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

q prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.

q prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

q Ing. Stanislav Trnovec, CSc., SE

q doc. PhDr. Mária Davideková, PhD.

q doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD.

 

Organizačný výbor:

prof. MUDr. B. Chmelík, PhD., Mgr. Marcela Nováková, doktorandi

Dátum a miesto konania: 27. 9. 2013 od 8:30; Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Aula Pazmaneum, Univerzitné nám. č. 1, Trnava

Konferenčný poplatok: 7,- EUR pri prezentácii, pre študentov a dôchodcov vstup voľný

 

 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.