Svätý Otec vyhlásil mimoriadnu synodu k problematike rodiny

Svätý Otec František vyhlásil na termín 5. – 19. októbra 2014 III. mimoriadne generálne zasadnutie Biskupskej synody, ktorého téma znie: „Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie.” Informovalo o tom 8. októbra Tlačové stredisko Svätej stolice. Jeho riaditeľ P. Federico Lombardi označil zvolanie synody venovanej rodinnej pastorácii za veľmi významné. Dôležitosť synodálneho postupu ďalej konkretizoval nasledovne: „Je to spôsob, akým pápež hodlá prehlbovať reflexiu a ďalšie smerovanie spoločenstva Cirkvi, so zodpovednou účasťou biskupov z rozličných častí sveta. Je správne, aby Cirkev pri reflexii a modlitbe postupovala ako spoločenstvo a aby sa v najdôležitejších otázkach, medzi ktoré patrí aj rodinná pastorácia, riadila spoločnými pastoračnými usmerneniami pod vedením pápeža a biskupov. Zvolanie mimoriadnej synody jasne ukazuje túto cestu. V tomto kontexte by navrhovanie špecifických pastoračných riešení zo strany jednotlivcov alebo lokálnych inštitúcií mohlo priniesť riziko zmätku. Je dobre mať na pamäti dôležitosť toho, aby sa postupovalo v plnom spoločenstve organizmu Cirkvi.“

Podobné mimoriadne generálne zasadnutie Biskupskej synody sa konalo naposledy v roku 1985 pri príležitosti 20. výročia ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu.

Zdroj: Vatikánsky rozhlas

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.