Zapáľte spolu s nami Sviečku za nenarodené deti 2013

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti 2013, ktorý sa v týchto dňoch už jedenástykrát rozbieha s podporou a požehnaním slovenských biskupov, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. „V modlitbách chceme pamätať aj na rodičov týchto detí, i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo a odpustenie sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, ktoré projekt organizuje.

Sprievodné osvetové aktivity sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – od počatia až po prirodzenú smrť. „Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť v oknách našich domovov,“ hovorí koordinátorka projektu Elena Miškovičová a dodáva, že práve predaj dvoch druhov týchto symbolických sviečok s logom Fóra života v rámci verejnej zbierky, je „základným zdrojom pre financovanie celoročných projektov, kampaní a aktivít zameraných na ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti a podporu rodiny, aby sa tieto kľúčové témy nedostávali na okraj záujmu spoločnosti, ale priamo do jej stredu.“ Prispieť je možné aj priamym darom na číslo účtu 5033357295/0900.

Fórum života organizuje Sviečku za nenarodené deti už tradične prostredníctvom farností a rôznych spoločenstiev, pri ktorých je nenahraditeľná pomoc dobrovoľníkov – ľudí, ktorým je myšlienka ochrany života blízka a chcú sa podieľať na jej šírení aj prakticky, napríklad distribúciou propagačných materiálov, pomocou pri predaji sviečok v rámci verejnej zbierky, organizovaním modlitbových stretnutí na podporu pro-life iniciatív a podobne. O konkrétnych možnostiach pomoci sa dozviete na telefónnom čísle 0904 738 411, alebo píšte na adresu: ela@forumzivota.sk.

Podrobnosti o kampani Sviečka za nenarodené deti 2013 nájdete na internetovej stránke:

https://forumzivota.sk/sviecka-za-nenarodene-deti-2013/

 

Ďakujeme partnerom kampane:

Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska, Katolíckym novinám, Rádiu Lumen, Televízii Lux, časopisom Slovo, Duchovný pastier, Zrno, Família a Vox, internetovým portálom www.vyveska.sk, www.postoy.sk, Domke, Fóru kresťanských inštitúcií, eRku a Združeniu kresťanských spoločenstiev mládeže.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.