Hlasovanie o sexuálnych a reprodukčných právach v EP nateraz odložené

Poslanci Európskeho parlamentu 22. októbra v Štrasburgu hlasovali o návrhu uznesenia o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach. Uznesenie vyvolalo v parlamente, ale aj v spoločnosti živú diskusiu. Text uznesenia sa zaoberá sexuálnou výchovou detí a mladých ľudí a úpravou reprodukčného správania v priestore Európskej únie.

V uznesení je okrem iného spomenuté Slovensko ako príklad krajiny, ktorá vytvorila prekážku umelému prerušeniu tehotenstva: „Zo Slovenska, z Maďarska, Rumunska, Poľska, Írska a Talianska sú hlásené prípady, keď takmer 70 % všetkých gynekológov a 40 % všetkých anestéziológov z dôvodu výhrady vo svedomí odmietlo poskytnúť služby umelého prerušenia tehotenstva. Tieto prekážky sú v jednoznačnom rozpore s normami v oblasti ľudských práv, ako aj s medzinárodnými lekárskymi normami,“ tvrdí uznesenie.

Hlasovanie o návrhu uznesenia prebiehalo mimoriadne dramaticky. Hneď v úvode požiadal o slovo  nemecký europoslanec Alexander Grag Lambsdorff a vyhlásil, že hlasovacie odporúčania k tejto téme boli falšované. „Apelujem na kolegov, aby nepodliehali takýmto praktikám,“ dodal na záver svojho vystúpenia. „Každý poslanec má v takýchto citlivých témach hlasovať podľa vlastného vedomia a svedomia,“ doplnil ho taliansky kolega Rivellini.

Britský europoslanec Ashley Fox požiadal predsedníčku, aby dala hlasovať o možnosti vrátiť návrh späť do výboru pre práva žien a rodovú rovnosť na prerokovanie a to kvôli množstvu pozmeňovacích návrhov, ktoré dopĺňali pôvodný text. Množstvo pozmeňovacích návrhov zo strany poslancov je podľa neho len dôkazom toho, že správa sa nestretla s ich súhlasom.

Predsedníčka Anni Podimatová spočiatku odmietala možnosť hlasovať o vrátení správy do výboru a navrhovala pokračovať v pôvodnom hlasovaní o celej správe. Tento jej postup sa stretol s mimoriadne odmietavým postojom europoslancov, ktorí hlasno dávali najavo svoju nespokojnosť. Nechýbalo ani hlasné pískanie, pokriky či krútenie hlavami.  Anni Podimatová nakoniec súhlasila s návrhom Ashleyho Foxa a europoslanci hlasovali o tom, či Európsky parlament správu vráti na prerokovanie výboru alebo či sa bude o ňom hlasovať v pôvodnom znení.

Za návrh britského poslanca hlasovalo 351 poslancov, proti návrhu hlasovalo 319 poslancov. Uznesenie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví nebolo s konečnou platnosťou zamietnuté, bude sa o ňom ďalej diskutovať vo výbore a neskôr opäť hlasovať. Výbor však bude musieť rokovať o pozmeňujúcich návrhoch. Už dnes je zrejmé, že každá rozprava a hlasovanie o tejto téme budú spojené s búrlivými reakciami z jednej aj druhej strany názorových táborov. Príkladom je aj záverečné vystúpenie švédskeho poslanca a zároveň predsedu výboru pre rovnosť príležitostí Mikaela Gustafssona, v ktorom vyjadril svoje presvedčenie, že výbor nezmení svoje pôvodné stanovisko, uznesenie nezmení a parlament bude musieť o ňom napriek dnešnému odmietavému postoju opäť hlasovať.

Samotné uznesenie Európskeho parlamentu nemá právnu záväznosť, ale je jedným z prípravných legislatívnych aktov, ktoré ovplyvňujú neskoršiu právnu úpravu Európskej únie.

Zdroj: www.hlavnespravy.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.