Biskupi: Nastal čas odstrániť diskrimináciu nenarodených detí

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k aktuálnym otázkam ochrany života zverejnené na záver plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska 24. októbra 2013:

Pred mesiacom sa v Košiciach za účasti asi 80 tisíc ľudí uskutočnil po prvý raz Národný pochod za život. Je pre nás veľkou radosťou i povzbudením, že toľkým ľudom na Slovensku záleží na ochrane nenarodeného života i manželstva a rodiny. Všetci podporovatelia kultúry života právom očakávajú, že takto prejavená vôľa nájde odozvu aj v zákonodárnom zbore. Nastal čas na iniciatívy s cieľom odstrániť diskrimináciu nenarodených detí a chrániť ich pred umelým potratom, najmä z dôvodu pohlavia dieťaťa, sociálnych dôvodov a na žiadosť ženy. Domnievame sa tiež, že by mali vzniknúť také programy, ktoré by boli osobitne zamerané na pomoc tehotným ženám v núdzi.

Sme presvedčení, že akékoľvek dokumenty prijímané na národnej úrovni, by mali brať do úvahy najmä naše spoločenské, kultúrne a náboženské zvyklosti a nielen účasť v európskych a medzinárodných štruktúrach. Upozorňujeme, že v poslednom období sa objavilo viacero návrhov dokumentov z oblasti ľudských práv, ktoré sa však môžu stať nástrojom na šírenie gender ideológie, nadštandardných práv neheterosexuálnych menšín, obmedzovania slobody svedomia a obmedzovania rodičovských práv. Vyjadrujeme presvedčenie, že agenda ľudských práv by sa nemala zneužívať na šírenie ideologických požiadaviek, ale mala by vždy sledovať dobro všetkých ľudí bez rozdielu, ako aj spoločné dobro.

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle k pomoci núdznym a slabým. Naše rodiny si zaslúžia dôstojný život. Kto sa stará o rodinu a ochranu každého ľudského života, ten sa stáva tvorcom pokoja a spoločenského blahobytu.

24. októbra 2013

Zdroj: www.tkkbs.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.