Generálny riaditeľ Rádia Lumen: „Úsilie o úctu k životu je morálnou povinnosťou každého človeka“

Rádio Lumen je už tradične jedným z hlavných mediálnych partnerov projektu Sviečka za nenarodené deti, aj ďalších kampaní zameraných na oblasť ochrany života a rodiny. Počas dní keď vrcholí Sviečka za nenarodené deti 2013 a symbolicky v súvislosti so sviatkom Všetkých svätých a Spomienky na všetkých verných zosnulých, prinášame rozhovor s generálnym riaditeľom Rádia Lumen Jurajom Spuchľákom:

Rádio Lumen je mediálnym partnerom projektu Sviečka za nenarodené deti už od jeho prvého ročníka pred jedenástimi rokmi. Prečo ste sa rozhodli takto dlhodobo udržiavať túto tradíciu?

„Ľudský život je hodnota siahajúca až za hrob. Úsilie o úctu k nemu je morálnou povinnosťou každého človeka podľa jeho svedomia. Ako kresťania veríme v nesmrteľnosť ľudskej duše. Duše nenarodených detí sú pri Pánovi. V čase spomienky na všetkých verných zosnulých je vhodné pripomínať si hodnotu ľudského života. Úcta k telám a dušiam detí v nás upevňuje zmysel ochrany ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Ovocie tejto úcty viac potrebujeme tu na zemi, ako oni v nebi. Okrem toho nás tieto obete hriechu a smrti spájajú do spoločenstva Cirkvi – oslávenej – trpiacej – a putujúcej. Vysielanie nášho rádia má aj tieto dva duchovné piliere: úctu k životu a spoločenstvo. V Pánovi. Preto podporujeme aj tento projekt.“

Ako vnímate dôležitosť ochrany života v spoločnosti?

„Je dôležitá pretože má podstatný vplyv na vedomie ľudskej dôstojnosti a povolania človeka k vyšším hodnotám. Ako kresťania katolíci veríme v poslanie každého jednotlivého človeka odovzdané Bohom. Teda téma ochrany života v spoločnosti stále prítomná nás nepriamo ale efektívne mobilizuje na starostlivosť o poslanie každého človeka, ktoré dostal od Trojjediného Boha. To je pre neho najlepšia cesta k večnosti. Každý človek – aj ten najposlednejší podľa len ľudských meradiel a meradiel sveta – je pre Boha rovnako významný ako najvplyvnejší človek na svete.  O tom jasne hovorí aj Ježišovo Vtelenie, aj jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Preto sa v našom rozhlasovom profile jasne hovorí o starostlivosti o ľudí mimo vrcholu našej konzumnej spoločnosti.  Z našej strany.“

Aký je váš pohľad na citlivosť a vnímavosť obyvateľov Slovenska v súvislosti s témou ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a podpory rodiny?

„Je pomerne veľká. Ale trpí utlačená v kúte našich sŕdc pre naše pozemské snahy o kvalitu nášho života a jej zvyšovanie. Práve úcta k životu kvalitu života posúva vyššie. Mnohí to prijímajú. Ale nevedia si s tým rady. Preto im musia pomáhať aj katolícke a iné médiá.“

Akým spôsobom okrem mediálneho partnerstva na projektoch Sviečka za nenarodené deti a Deň počatého dieťaťa reflektuje Rádio Lumen túto tému vo svojom vysielaní?

„V našom vysielaní sa priamo venujeme vo večerných reláciách a v denných reláciách téme ochrany života mesačne dva a viackrát. Okrem toho naše vysielanie je samo v sebe koncipované pre ochranu života. Napríklad aj projektom LUMENRODINY a inými podobnými projektmi na podporu úcty k ľudskému životu. Najnovšie chystáme nový projekt so zameraním na rodinu a ochranu života s celkom novým prístupom. Ale ten nechcem prezradiť. Ešte je v procese tvorby.“

A napokon otázka, ktorá predznamenáva blížiaci sa sviatok Všetkých svätých. Na aké relácie by ste chceli upozorniť vašich poslucháčov a priaznivcov Fóra života a pozvať ich k počúvaniu?

„Sú to najmä tieto body programu:

1. november

10:00 Putovanie sviece na cintorín. Redaktorka: Mária Trubínyová

10:30 Tajomstvo smrti a Volanie z hlbín a detská dôvera. Hostia: Peter Dubovský SJ a Vladimír Kasan OSB. Redaktor: Pavol Jurčaga

12:00 Oznámenie termínu a exercitátora predvianočnej duchovnej obnovy Rádia Lumen 2013

12:03 Litánie k všetkým svätým. Spievajú bohoslovci z kňazského seminára v Spišskej Kapitule

2. november
13:00 Odchádzajú s nádejou. Pohrebné kázania duchovných rôznych kresťanských cirkví. Hosť: Albín Masarik. Redaktor: Ivo Novák

15:00 Korunka Božieho milosrdenstva

16:00 Stratené duše? Príbehy ľudí, ktorí nedokázali niesť kríž a svoj život ukončili predčasne. Aké je učenie Cirkvi o samovraždách? Hosť: psychológ Milan Ignjatovič, Ján Krupa, náboženský redaktor RL. Redaktor: Ivo Novák /r. 2012/

20:30 – Od ucha k duchu; téma: Biblický cirkevný pohľad na otázku života a smrti – nohami kráčať po svete a rukami sa držať neba; hosť: doc. František Trstenský

Všetkých poslucháčov aj čitateľov vášho mediálneho pracoviska srdečne pozdravujem a prajem im veľa božích milostí aj darov aj na tieto milostivé dni.“

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.