Z celomestskej omše za nenarodené deti v Košiciach

Už po 4-krát pripravili v metropole východu celomestskú svätú omšu za nenarodené deti, ktoré zahynuli a sú naďalej ohrozované zlom interrupcie. Spomienková slávnosť sa konala v utorok 5. novembra 2013. Motto modlitbového večera „Nech nás ich smrť prebudí“ v sebe nieslo apel na osobnú angažovanosť zoči-voči zlu, ktoré ohrozuje najzraniteľnejších členov našej spoločnosti – počaté deti.

Program sa začal v košickom Kostole Kráľovnej pokoja hudobno-poetickým pásmom mladých Košičanov „Áno za život“, ktorý zožal úspech na septembrovom Národnom pochode za život. Program, ktorý už existuje aj na CD nosiči, si môžu záujemcovia objednať na adrese: zuzannae@gmail.com. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.

V homílii okrem iného povedal: „Plakať nad tmou v tomto svete, veľa nepomôže. (…) Keď sa ale cez zákony nastaví spoločenský systém, ktorý ignoruje Božie princípy prirodzeného mravného zákona, trpí samotný základ, trpí rodina a jej členovia, predovšetkým deti,“ uviedol arcibiskup Bober. Pokračoval, že kto sa dáva do služby životu, premáha individualizmus. „Lepšie ako preklínať tmu, je zapáliť malé svetlo! Sami sa staňme malými svetlami a spoločne zjednotení rozžiarime v našej spoločnosti Kristovo svetlo na záchranu života. Osvojme si misiu chrániť ľudský život, nebojme sa angažovať v zápase o hodnoty. Nájdime si svoje miesto v spoločenstvách, ktoré šíria kultúru života,“ pokračoval metropolita Bober v homílii, ktorá sa dá nájsť v plnom znení nájsť na stránke ::Košickej arcidiecézy::.

V závere svätej omše sa odohrali dva výnimočné momenty. Arcibiskup Bober naskôr požehnal misijný pamätník nenarodeným deťom. Ide o dielo Martina Hudačka, ktorý bude postupne putovať po jednotlivých farnostiach a iných spoločenstvách na Slovensku. Predstavili ho aj počas Národného pochodu za život, kde bol na pódiu počas otváracej svätej omše a záverečného programu na Hlavnom námestí. Potom verejne ocenili 89-ročného františkánskeho terciára Alexandra Vavru. Je to dlhoročný pro-life aktivista, ktorý od roku 1990 podnecoval modlitbový apoštolát za záchranu nenarodených detí. Pri budovaní kultúry života sa neúnavne angažoval intenzívnou korešpondenčnou činnosťou, distribúciou propagačných materiálov a mobilizáciou modlitebníkov. Inšpirovaný dielom sv. Maximiliána Kolbeho založil o.z. Modrá armáda – Rytieri Nepoškvrnenej.

Po svätej omši sa účastníci v silnom daždi presunuli k neďalekej Univerzitnej nemocnici. Pred budovou, v ktorej sa vykonávajú interrupcie, umiestnili veniec a symbolický cintorín a krížikmi a menami potratených detí. Približne 300 prítomných sa potom zjednotilo v modlitbe ruženca pred vchodom do budovy umiestnili sviece. Po návrate do kostola sa program ukončili eucharistickým požehnaním. Všetci účastníci, ktorý sa zišli už na štvrtej spomienke za nenarodené deti v Košiciach, potom dostali do rúk obálky s čistým listovým papierom a adresou vedenia Košickej nemocnice. Boli pozvaní k tomu, aby svoju angažovanosť „za život“ vyjadrili napríklad osobným listom, ktorý adresujú kompetentným autoritám.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.