Údaje pre zasielanie príspevkov z predaja sviečok

Prosíme zodpovedných vo farnostiach a spoločenstvách, ktoré sa zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti 2013 predajom symbolických sviečok s logom Fóra života, aby vyzbierané prostriedky poukázali na číslo účtu:

5033357295/0900 (Slovenská sporiteľňa)

Do správy pre adresáta je potrebné uviesť názov farnosti alebo spoločenstva, v prípade individuálneho darcovstva meno a priezvisko darcu.

Ďakujeme aktívnym spolupracovníkom, dobrovoľníkom, aj všetkým, ktorí prispeli finančnou čiastkou na to, aby Fórum života mohlo vykonávať aktivity a projekty zamerané na ochranu ľudského života a podporu rodiny. Ak ste si nestihli zakúpiť sviečku, stále je možné poslať finančný dar na vyššie uvedené číslo účtu. O stave na účte budeme priebežne informovať a kompletné vyúčtovanie poskytneme na stránke www.forumzivota.sk po skončení verejnej zbierky v januári 2014.

Ďakujeme!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.