Boli položené základy na založenie Európskej federácie na ochranu života

Po vyzbieraní takmer dvoch miliónov podpisov na podporu iniciatívy „Jeden z nás“, sa jej koordinátori z 28 európskych krajín stretli počas tretieho novembrového víkendu v Krakove, aby odsúhlasili založenie Európskej federácie na obranu života, ktorá by sa venovala kontaktu s inštitúciami Európskej únie. „Jeden z nás“ bola prvou Európskou iniciatívou občanov, ktorá predniesla konkrétny návrh na legislatívnu reformu európskym inštitúciám. Spomenutá Európska federácia by mala zastrešovať organizácie pôsobiace v oblasti ochrany ľudského životy v rámci EÚ.

Účastníci konferencie v Krakove riešili prípravu verejného zasadnutia, ktorý má byť zorganizovaný Európskou komisiou po ukončení verifikácie podpisov národnými úradmi, čo by sa malo udiať do konca februára 2014. K slovu ohľadom nadchádzajúceho zasadnutia sa dostali odborníci z rôznych európskych krajín (Maďarsko, Chorvátsko, Poľsko, Taliansko, Španielsko a Rumunsko), ktorí účastníkom predniesli informácie ohľadom ďalšieho riešenia iniciatívy z právnej a vedeckej perspektívy.

„Európska iniciatíva občanov Jeden z nás bola výbornou príležitosťou na vyskúšanie si spolupráce na európskej úrovni. Ja som veľmi rád, že sme sa jednohlasne zhodli na potrebe pokračovať v tejto spolupráci aj po odovzdaní podpisov” – povedal na margo zámeru založenia Európskej federácie Marek Michalčík, národný koordinátor iniciatívy Jeden z nás.

„Jeden z nás“ je iniciatíva založená skupinou občanov z krajín EÚ za účelom požadovať od inštitúcií tohto spoločenstva, aby zaručili ochranu ľudskej bytosti od počatia. Táto iniciatíva spája takmer všetky organizácie na podporu života a rodiny v Európe.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.