105 organizácií podporilo požiadavku na zastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru

Fórum pre verejné otázky (FVO) požiadalo listom všetkých vedúcich ústavných činiteľov, aby sa zasadili o zastavenie ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní nasilu voči ženám a domácemu násiliu a boji proti nemu (ďalej len „Istanbulský dohovor“). Odborné stanovisko FVO podporilo 105 inštitúcií  z mimovládneho, neziskového, cirkevného a podnikateľského prostredia na Slovensku.

FVO plne podporuje deklarovaný cieľ dokumentu, ktorým je potláčanie násilia voči ženám. Dokument však vo viacerých článkoch, ktoré sú v rozpore s cieľmi dohovoru, podporuje viaceré aspekty rodovej ideológie, voči čomu rozhodne protestujeme. Odborná analýza dohovoru

http://fvo.sk/wp/wp-content/uploads/2013/12/IstanbulskyDohovorAnalyza.pdf

a dôvody, prečo by sa jeho ratifikácia mala na Slovensku zastaviť, boli zaslané prezidentovi SR, predstaviteľom Národnej rady SR a členom vlády SR. Vyzývame ich, aby konali zodpovedne a mysleli na dôsledky pre  ľudí na Slovensku. Okrem toho FVO požiadalo prezidenta o osobné stretnutie. Zástupcovia FVO sú pripravení stretnúť sa s príslušnými členmi vlády, osobitne predsedom vlády a ministrom spravodlivosti, aby s nimi prerokovali túto požiadavku.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.