Minister spravodlivosti požiadal o odklad ratifikácie Istanbulského dohovoru

Minister spravodlivosti Tomáš Borec požiadal premiéra o odklad ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu násiliu a boji proti nemu (ďalej len  „Istanbulský dohovor“). Uviedol to v odpovedi na list Fóra pre verejné otázky (FVO).  FVO vo svojom odbornom stanovisku adresovanom všetkým vedúcim ústavným činiteľom argumentovalo, že Istanbulský dohovor  vo viacerých článkoch presadzuje pre spoločnosť kontroverznú rodovú ideológiu. Odborné stanovisko FVO podporilo 105 inštitúcií  z mimovládneho, neziskového, cirkevného a podnikateľského prostredia na Slovensku.

Celý text listu ministra spravodlivosti, ako aj  ďalšie odpovede z Kancelárie predsedu vlády SR   a podpredsedu vlády  a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, analýzu FVO a zoznam podporujúcich inštitúcií si môžete prečítať na stránke FVO: http://fvo.sk/wp/?p=365

FVO víta žiadosť o odklad, ale naďalej trvá na úplnom zastavení procesu ratifikácie. Minister spravodlivosti  uviedol ako jeden z dôvodov  odkladu aj  prebiehajúcu diskusiu v rámci prípravy Celoštátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv. Budeme preto o to intenzívnejšie monitorovať proces jej prípravy.

Naďalej pretrváva problém, že mnohým organizáciám zastupujúcim veľký počet občanov Slovenska je odopieraná reálna príležitosť spolurozhodovať o výslednej podobe tohto dokumentu v Rade vlády pre ľudské práva. Jednou z hlavných priorít FVO pre oblasť ľudských práv v roku  2014  bude preto reálne vytvoriť priestor, aby ich hlas bol braný vážne a mohli spoluutvárať tento dôležitý  dokument.

Fórum pre verejné otázky ďakuje občanom a inštitúciám za podporu žiadosti o zastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru.  Sme presvedčení, že toto je správna cesta aj pri procese prípravy Celoštátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv. Cesta dialógu  podloženého  dobrými  odbornými  argumentmi a podpora  širokej verejnosti.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.