Formulár svätej omše Na poďakovanie Bohu za dar ľudského života

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pripravila, vzhľadom na pastoračnú potrebu , nový formulár svätej omše „Na poďakovanie Bohu za dar ľudského života“. Formulár bol inšpirovaný podobnou omšou v Rímskom misáli, ktorý vydala Konferencia biskupov USA. Po náležitej úprave bol tento text schválený slovenskými biskupmi a potvrdený Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí dekrétom (zo dňa 9. októbra 2013, prot. č. 425/12/L). Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský rozhodol o jeho záväznosti od 1. decembra 2013.

Nový formulár bol s dovolením Svätej stolice použitý už pri Národnom pochode za život v roku 2013. Teraz je možné ho používať v každej farnosti v tie dni, kedy je možné vybrať si formulár z omší za rozličné potreby. Text omšového formulára bol vydaný Spolkom svätého Vojtecha a je distribuovaný do jednotlivých farností. Zároveň si ho je možné zakúpiť v predajniach SSV.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.