Známe osobnosti za ústavnú ochranu manželstva

Fórum pre verejné otázky,  Ústredie Slovenskej kresťanskej inteligencie a Liga pár páru usporiadali 28. januára 2014 tlačovú besedu, ktorej cieľom je verejne podporiť ústavnú ochranu manželstva. Na besede vystúpili aj významné osobnosti kultúrneho a vedeckého života na Slovensku – Darina Laščiaková, Eva Kristínová a Prof. Július Krempaský, ktorí podporujú ústavnú ochranu manželstva ako trvalého zväzku jedného muža a jednej ženy. Organizátori podujatia pri tejto príležitosti vydali nasledovnú verejnú výzvu:

Manželstvo a rodina patria do kompetencie členských krajín EÚ. Ochrana manželstva a rodiny nemôže byť vecou iba niektorých ľudí, či politických skupín. Sme presvedčení, že ide o záležitosť, ktorá sa týka všetkých občanov Slovenska. Preto podporujeme zakotvenie ústavnej ochrany manželstva, tak, ako je vyjadrená v konkrétnom legislatívnom návrhu podpredsedu NR SR Jána Figeľa k doplneniu článku 41 Ústavy Slovenskej republiky. Tento návrh má byť predložený na rokovanie slovenského parlamentu v marci 2014. Do 14. februára 2014 ho môže ako spolupredkladateľ podporiť každý poslanec Národnej rady SR. Návrh je pozitívny, nikoho nevylučuje ani nediskriminuje, ale naopak podporuje ústavnú stabilitu inštitúcie manželstva ako dobra pre všetkých obyvateľov Slovenska. Je formulovaný tak, aby bol prijateľný, pre všetkých, bez ohľadu na politické, náboženské, národnostné či iné hľadisko.  Text doplnenia Ústavy SR v čl. 41 znie nasledovne:

„Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“

Vyzývame všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, pána prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, predstaviteľov vlády, zástupcov mimovládnych organizácií, predstaviteľov podnikateľského prostredia, zástupcov zamestnancov, osobnosti kultúrneho, spoločenského, vedeckého  a cirkevného života, a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zasadili za presadenie tejto novely ústavy, ktorej cieľom je chrániť manželstvo a napomáhať jeho dobru.

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.