Ministerstvo školstva sa dištancuje od prednášok sexuológa Uzla pre študentov

Fórum života upozorňuje rodičov a pedagógov na spornosť prednášok pod názvom Sex nie je tabu určených pre študentov základných a stredných škôl v podaní MUDr. Radima Uzla, kontroverzného českého sexuológa a gynekológa, propagátora „slobodného sexu“ a antikoncepcie, a slovenskej sexuologičky MUDr. Danice Caisovej. Turné po Slovensku sa chystá pod hlavičkou divadla Maska. Divadlo zavádzajúco argumentuje podporou zo strany Ministerstva školstva SR, ktoré reaguje vyhlásením o dištancovaní sa od tohto projektu.

Prinášame text vyjadrenia, publikovaného na stránke rezortu, v plnom znení:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa dištancuje od aktivity Divadla Maska, ktoré v týchto dňoch ponúka prednášky sexuológov na základných a stredných školách pod názvom Sex nie je tabu. 
Ministerstvo nijakým spôsobom nespolupracuje na spomínanej iniciatíve Občianskeho združenia Divadlo Maska. Organizátori dokonca ani nepožiadali rezort školstva o podporu, ktorú teraz neoprávnene deklarujú na svojich propagačných materiáloch.
Zdôrazňujeme, že zaradenie, resp. nezaradenie tejto aktivity do výchovno-vzdelávacieho procesu je v kompetencii riaditeľa školy, ktorý v každom prípade zodpovedá za dodržiavanie štátneho a školského vzdelávacieho programu, ako aj za úroveň vzdelávania. Obsah ponúkanej prednášky by mal pred tým ako bude prezentovaný žiakom, sám zvážiť, a to aj v súvislosti s tým, do akej miery korešponduje so Štátnym vzdelávacím programom.
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu je súčasťou učebných osnov, ktoré schválilo ministerstvo školstva v roku 2010 pod č. 4560/2010-916. Koncepcia tohto dokumentu má multidisciplinárny charakter. Obsahovo v sebe integruje filozofické, sociologické, psychologické a biologické poznatky o manželstve, rodinnom živote a intímnych vzťahoch. Predmetné učebné osnovy sú zverejnené na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk.

Aj s ohľadom na vyššie uvedené vyhlásenie MŠ vyzývame riaditeľov škôl, pedagógov a predovšetkým rodičov k obozretnosti v súvislosti so spomenutým prednáškovým turné a k vyjadreniu nesúhlasu s takouto experimentálnou a neoverenou formou sexuálnej výchovy, ktorá môže zásadne ovplyvniť vnímanie sexuality u žiakov a študentov v negatívnom zmysle.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.