Sväté liturgie za kultúru života a rodinu v marci v Košickej eparchii

Košická eparchia v marci preberá štafetu projektu slúženia denných svätých omší (sv. liturgií) na úmysel za šírenie kultúry života, požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny. V duchovnej aktivite, ktorú spustila od Nového roka Konferencia biskupov Slovenska (KBS), pokračuje po Nitrianskom biskupstve a Rožňavskej diecéze. Rozpis sv. liturgií je možné nájsť v aktualizovanom programe na ::webstránke eparchie.:: Do projektu sú zapojené všetky diecézy Slovenska.

Iniciatíva denných svätých omší je pokračovaním vlaňajšieho projektu, v rámci ktorého sa slávili v celej krajine bohoslužby na úmysel šírenia kultúry života. Iniciatíva bola vtedy odsúhlasená na pléne KBS (v novembri 2012) Do jej realizácie sa zapojili jednotliví biskupi Slovenska so svojimi kňazmi, pričom každý mesiac boli sväté omše slúžené v inej diecéze. Zámerom iniciatívy bolo postaviť aspoň jednu svätú omšu (sv. liturgiu) denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.