Aliancia za rodinu k 1. čítaniu novely Ústavy SR o zadefinovaní manželstva

Aliancia za rodinu sa teší z úspešného hlasovania poslancov NR SR za zmenu Ústavy SR v zmysle väčšej ochrany manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy (26. 3. 2014). Zároveň pozýva poslancov formou pozmeňovacieho návrhu predložiť ďalšie opatrenia, ktoré zabránia devastácii hodnoty manželstva a rodiny tak, ako sa to deje v západných krajinách, kde pretláčanie jednej ideológie vyvoláva masívne protesty. “Pozorne sledujeme dianie v NR SR a chceme verejne zo srdca poďakovať všetkým poslancom, ktorí zodpovedne pristúpili k tak závažným hodnotovým otázkam akými sú rodina a manželstvo a podporili zmenu Ústavy SR,” povedala Anna Verešová, hovorkyňa Aliancie za rodinu.  “Veríme, že v najbližšom čase bude zmena Ústavy SR definitívne schválená tak, aby chránila manželstvo ako zväzok jedného muža a jednej ženy. Hoci je to niečo tak prirodzené, vidíme zo zahraničia, že je nutné prijať takúto ochranu rodiny,” uviedol Anton Chromík, druhý z hovorcov Aliancie.

“Zároveň sme presvedčení, že tak ako sme s politickými stranami na bilaterálnych rokovaniach hovorili, je potrebné prijať aj ďalšie opatrenia na ochranu rodiny. Príklady zo zahraničia nám jasne ukazujú, že je pre rodinu potrebné zabezpečiť ešte aspoň dve veci, a to sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa pri adopcii, ktorým je vyrastať v rodine s mamou a otcom a zabezpečiť výlučnosť a jedinečnosť manželstva medzi rôznymi formami spolužitia tým, že nevzniknú žiadne jeho paralely v jeho podstate, právach či povinnostiach,“ vysvetľuje tretí hovorca Aliancie Peter Kremský a pozýva v mene organizácie poslancov NR SR, aby predložili pozmeňovacie návrhy v tomto zmysle.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.