Fórum života k podozreniu z angažovania sa vysokej štátnej úradníčky vo veci trestných oznámení na biskupov

Fórum života po medializovaní podania trestného oznámenia na biskupov Katolíckej cirkvi za vyjadrenie ich názorov v pastierskom liste na 1. adventnú nedeľu 2013 dalo najavo poľutovanie nad konaním podávateľa trestného oznámenia, vyjadrilo podporu a poďakovanie katolíckym biskupom za ochranu manželstva a rodiny a vyzvalo všetkých občanov Slovenskej republiky, aby využívali slobodu prejavu napriek zastrašovaniu.

V uplynulých dňoch sa v tejto kauze objavili nové informácie, ktoré vedú k podozreniu, že podávaniu trestných oznámení na katolíckych biskupov napomáha vysoká štátna úradníčka z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, p. Oľga Pietruchová. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé, Fórum života vyjadruje hlboké poľutovanie nad takýmto konaním štátneho úradníka, ktorý má byť z povahy svojho postavenia nezaujatý a brať nielen pri svojich rozhodnutiach, ale aj v celkovej činnosti a konaní do úvahy aj názory a stanoviská iných osôb, organizácií či cirkví.

Týmto neupierame štátnym pracovníkom právo na vyjadrovanie svojich postojov, no dávame verejnosti a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi na zváženie, či takéto konanie štátnej úradníčky je morálne a eticky prípustné a či je v súlade s cieľmi ministerstva a štátu, ktorý deklaruje pozitívne vzťahy s cirkvami, aj vzhľadom na ich prínos napr. v oblasti sociálnej práce, charity, starostlivosti o rodinu či práce s mládežou. Ak sa preukáže pravdivosť zverejnených informácií, dávame pánovi ministrovi na zváženie ďalšie pôsobenie tejto úradníčky v službách ministerstva, ktoré má na starosti agendu rodiny a sociálnych vecí, aj s ohľadom na to, že p. Oľga Pietruchová v minulosti viackrát dala najavo nepatričnú zaujatosť vo veciach týkajúcich sa cirkví či ochrany ľudského života a rodiny, vzhľadom na post, ktorý v štruktúre MPSVaR zastáva.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.