Zo zasadnutia Hnutia matiek MMM (MAKE MOTHERS MATTER)

7. apríla sa v Paríži stretli na každoročnom zasadnutí zástupkyne Svetového hnutia matiek (MMM-Make Mothers Matter) z Európy a sveta. Za predsedníčku zvolili A. M. Liedekerke z Bruselu, doterajšiu líderku európskej sekcie. Jej prioritou je ohodnotenie neplatenej práce matiek a ich sociálna ochrana. Aj mimo Európy chce ďalej bojovať za zabezpečenie dôchodkov matiek a prevenciu schudobnenia. Účastníčky si vypočuli referáty zástupkýň MMM v radách v OSN (Komisie pre ženy v New Yorku, v Ženeve). Referovali o ideologickom zameraní riadiacich inštitúcií, ktoré chcú úplne vynechať z oficiálnych dokumentov pojmy rodina a materstvo. Úloha matky je zredukovaná na termín „práca sociálnej reprodukcie“. Aj podpora projektov matiek je možná najskôr v súvislosti s chudobou, s rozvojom infraštruktúr alebo poľnohospodárstva. Ázijské matky Európu predbiehajú v oblasti čerpania projektov v oblasti nových technológií, africké v dôsledku korupcie prichádzajú i o tie vymoženosti, ktoré si už vybojovali.

V roku zosúladenia práce a rodinného života MMM spolupracuje s IFFD (Medzinárodnou federáciou pre rozvoj rodiny) a s COFACE (Konfederácia rodinných organizácií Európy) na témach medzigeneračnej solidarity. Účastníčky venovali pozornosť aj neprítomným zastupiteľkám z Libanonu a Ukrajiny. Vypočuli si referát o pomoci Libanonu Sýrii: štyristo matkiek si rozdelilo osemsto osirelých detí z vojnovej oblasti. Dramatický bol prejav zástupkyne afrického kontinentu o dôsledkoch kultúry smrti a dosahu na africké obyvateľstvo. Vo Francúzsku sú osobitným problémom drogy, banalizácia tohto javu a stúpajúca ľahostajnosť rodičov. Za Slovensko a členskú organizáciu MMM Donum Vitae MUDr. Anna Kováčová spomenula silnejúce tlaky na prirodzenú rodinu, úsilie o ohodnotenie úlohy matiek, ako aj boj za zachovanie slobody svedomia rodičov.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.