Staňte sa dobrovoľníkom na zber podpisov k petícii za referendum vo farnostiach

V sobotu 5. apríla 2014 Aliancia za rodinu začala zber podpisov na petíciu za NÁRODNÉ REFERENDUM O OCHRANE RODINY oficiálnou tlačovou konferenciou. Túto petíciu podporili aj viacerí predstavitelia kresťanských cirkví vrátane Katolíckej cirkvi.  K tejto občianskej iniciatíve sa preto chystajú pripojiť aj jednotlivé katolícke farnosti na celom Slovensku počas Nedele Božieho milosrdenstva 27. apríla 2014, kedy bude svätorečený bl. Ján Pavol II.,  veľký apoštol a ochranca hodnoty rodiny.

Každá farnosť bude potrebovať niekoľkých dobrovoľníkov na zber podpisov a tiež jedného koordinátora, ktorý bude komunikovať so zástupcom Aliancie.

Chceme Vás preto poprosiť, ak máte čas a chuť spolupracovať, aby ste sa stali koordinátorom dobrovoľníkov alebo dobrovoľníkom pre zber podpisov za vašu farnosť.

Koordinátora za každú farnosť poverí kňaz, ktorý ju spravuje, organizátori by však radi priamo ponúkli ľudí, ochotných podujať sa na túto službu.

Ak máte záujem, vyplňte, prosím, tento FORMULÁR

https://docs.google.com/forms/d/12W8YCsz9o7vfShf9pWNb-CR87_exYvNGQPeerMYvGDY/viewform

Ide o veľký historický okamih, v ktorom máme všetci šancu vyjadriť podporu hodnote rodiny tak, aby nebola ohrozovaná sociálno-politickými experimentmi rôznych záujmových skupín  Európskej únie či OSN. Rodina je totiž podľa Eurobarometra hneď po zdraví druhou najdôležitejšou hodnotou pre občanov Európskej únie, ako aj pre občanov Slovenska. Ján Pavol II. pri svojej návšteve Slovenska povedal: „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu.“ Nezostaňme prosím pasívni v tejto veľkej príležitosti.

Služba dobrovoľníka zber podpisov bude obsahovať:

–          absolvovanie krátkeho zaškolenia s koordinátorom dobrovoľníkov vo vašej farnosti;

–          prevzatie petičných hárkov;

–          prípravu stolíkov a pier na podpisovanie petičných hárkov;

–          ponúknutie bližšej informácie o referende osobne alebo odovzdaním letáčika prípadným záujemcov;

–          odovzdanie petičných hárkov koordinátorovi

Služba koordinátora na území farnosti resp. filiálky bude obsahovať:

–          nájdenie dobrovoľníkov na zber podpisov v danej farnosti;

–          zaškolenie dobrovoľníkov podľa metodiky z Aliancie za rodinu;

–          odovzdanie propagačných a metodických materiálov dobrovoľníkov;

–          odovzdanie petičných hárkov dobrovoľníkom;

–          odovzdanie prípadných doplňujúcich materiálov dobrovoľníkom;

–          priebežné prijímanie podpísaných petičných hárkov od dobrovoľníkov v rozsahu cca jedného mesiaca;

–          zaslanie petičných hárkov za farnosť resp. filiálku do centrály Aliancie za rodinu.

Zároveň Vás prosíme o modlitby, aby sa celé toto dielo, zamerané na prebudenie Slovenska vo vnímaní hodnoty rodiny a jej ochrany a podpory s Božou pomocou dobre podarilo.

Informoval:  Dušan Škurla, vedúci duchovnej sekcie na podporu Aliancie za rodinu poverený Konferenciou biskupov Slovenska

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.