„Áno pre život n. o.“ laureátom Ceny Nadácie Orange

V piatom ročníku Ceny Nadácie Orange sa o prestížne ocenenie, ktoré ako jediné na Slovensku oceňuje prácu mimovládnych organizácií, uchádzalo 110 nominácií predložených v troch kategóriách – sociálna inklúzia, vzdelávanie a komunitný rozvoj. Z nich odborná komisia do užšieho výberu posunula 15 nominácií, ktoré boli prizvané na osobné prezentácie svojich nominovaných aktivít. Následne komisia určila troch víťazov v každej kategórii. Organizácie na 1. mieste finančnú odmenu 8 000 eur, ocenení na 2. mieste odmenu vo výške 5 000 eur a organizáciám na 3. mieste nadácia venovala po 2 000 eur. Každá z ocenených organizácií zároveň získala umelecký artefakt, ktorého autorkou je Andrea Ďurianová.

V kategórii Sociálna inklúzia tretie miesto získala členská organizácia Fóra života Áno pre život, n. o. za prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením – najmä s tehotnými ženami a matkami s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia.

Tešíme sa a gratulujeme!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.