Pro-life a pro-family hlas Slovenska v Európskom parlamente

Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali minulú sobotu, sú dôvodom na zmiešané pocity. V negatívnom zmysle preto, lebo 13-percentná účasť slovenských voličov je európsky rekord. Trend všeobecného poklesu záujmu o voľby je z dlhodobého hľadiska viditeľný pri všetkých druhoch hlasovaní na Slovensku, pri eurovoľbách je to však najmarkantnejšie. „Sme z nízkej účasti veľmi rozčarovaní, pretože už dávno neplatí, že politika sa robí iba na domácej pôde. Z diania v posledných mesiacoch a rokoch vidíme, že je stále dôležitejšie to, kto nás bude v európskych štruktúrach zastupovať a mali by to byť ľudia, ktorým nie sú ľahostajné hodnoty rodiny či ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti,“ vysvetľuje predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. Ako však zároveň dodáva, vzhľadom na výsledky prieskumu medzi kandidátmi na europoslancov, ktorý Fórum života realizovalo krátko pred voľbami, je potešujúce, že sa do EP za našu krajinu dostanú piati zástupcovia, ktorí verejne deklarovali obhajobu týchto hodnôt na národnej i európskej pôde:

Anna Záborská (KDH)

Miroslav Mikolášik (KDH)

Branislav Škripek (OľaNO)

Jana Žitňanská (NOVA, KDS, OKS)

Ivan Štefanec (SDKÚ)

Všetci piati sa pozitívne vyjadrili k zásadám týkajúcim sa postoja voči rodinným otázkam, vypracovaným francúzskou organizáciou La Manif Pour Tous, ktoré uvádzame v dodatku k tejto správe. Fórum života sa teší tomu, že pro-life a pro-family hodnoty bude v Európskom parlamente zastávať minimálne päť slovenských europoslancov. Gratulujeme, ďakujeme, že verejne vyjadrili svoj postoj a držíme im palce v ich misii. Sme pripravení ich úsilie podporovať a veríme, že vďaka nim sa Slovensko na medzinárodnej pôde prejaví ako krajina, ktorá si ctí dôstojnosť človeka, jeho život od počatia po prirodzenú smrť, a rodinu založenú na manželstve jedného muža a jednej ženy ako jediné vhodné miesto pre zrod a formovanie nového ľudského života. Zároveň dúfame, že i ďalší z trinástich zvolených zástupcov budú dôkladne zvažovať každý krok vo svojom mandáte a hoci v prieskume Fóra života svoj postoj nedeklarovali, svojím konaním odpovedia na túto krásnu výzvu.

Dodatok:

Zásady, ku ktorým sa kandidáti na poslancov EP vyjadrovali:

1 – Rodina je základným stavebným prvkom spoločnosti, je autonómnym a nezávislým spoločenstvom s vlastnou zodpovednosťou. Zasluhuje si uznanie, ochranu a podporu spoločnosti.

2 – Manželstvo je verejný, trvalý, slobodný a vzájomný zväzok muža a ženy vo vzájomnej láske, ktorého cieľom je založenie rodiny a výchova detí. Všetky národné a európske politické inštitúcie majú manželstvo rešpektovať a chrániť.

3 – Každé dieťa je narodené z muža a ženy. V mene svojho vyššieho záujmu dieťa má právo byť vychovávané jeho/jej matkou a jeho/jej otcom. Ak on/ona nemá svoju vlastnú rodinu, dieťa má byť vychovávané adoptívnym otcom a adoptívnou matkou. Žiadna národná alebo medzinárodná organizácia nemôže pozbaviť dieťa tohto základného práva.

4 – Dieťa nie je vlastníctvom nikoho, a ako také nemôže byť objektom obchodu alebo daru, či už pred alebo po jeho/jej počatí. Tehotenstvo nemôže byť predmetom kontraktu. Národné a európske inštitúcie majú bojovať proti každému neoprávnenému zásahu do tohto dvojitého princípu.

5 – Je záležitosťou otca a matky, akú výchovu vyberú a určia svojim deťom. Toto právo nemôže spochybniť žiadna národná ani európska inštitúcia a treba ho vziať do úvahy pri všetkých rozhodovaniach a pri každej činnosti týchto inštitúcií.

6 – Rodinná politika spadá do kompetencie štátov. Jej cieľom a prioritou je obnova generácií a solidarita medzi nimi, vytváranie podmienok, ktoré umožnia deťom, aby boli vychovávané otcom a matkou. Európska únia založená na princípoch subsidiarity a proporcionality nesmie za žiadnych okolností v týchto zásadných otázkach upierať suverenitu národným štátom.

7 – Rodičia a deti sa majú navzájom rešpektovať, pomáhať si a podporovať sa. Národné inštitúcie zaistia také podmienky, aby umožnili rodičom a deťom riadiť sa týmito zásadami. Národné inštitúcie nemôžu nahradiť rodičov ani deti pri napĺňaní ich povinností, ale môžu ich v tom v nevyhnutných prípadoch podporovať. Európske inštitúcie podporujú tento princíp a napomáhajú jeho implementácii.

8 – Boj proti diskriminácii sa realizuje na oboch úrovniach, na národnej aj európskej, v mene dôstojnosti každej ľudskej osoby. Nemôže byť použitý na podporu alebo implementáciu „gender identity“ (subjektivistického a relativistického chápania seba samého/seba samej), ktorá nezodpovedá sexuálnej identite osoby. Sexuálna identita osoby je objektívnou a podstatnou realitou pre každú ľudskú bytosť.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.