Aliancia za rodinu oceňuje intervenciu Centra pre medzinárodnú ochranu práv detí a mládeže pri adopciách slovenských detí v Británii

Aliancia za rodinu oceňuje snahu Centra pre medzinárodnú ochranu práv detí a mládeže dostať deti z jurisdikcie Veľkej Británie v mediálne sledovanom prípade Sakajtovcov.  „Myslíme si, že Slovenská republika v zastúpení Centrom pre medzinárodnú ochranu práv detí a mládeže úplne správne spísala intervenciu, aby odobraté deti mohli prísť na Slovensko. Domnievame sa, že obmedzenie verejnosti procesu pri rodinných súdoch tak ako je vo Veľkej Británii v takýchto konaniach nie je dobrým postupom. Veríme, že slovenské súdy vedia posúdiť tento prípad v jeho kontexte oveľa lepšie, ako súdy vo Veľkej Británii. Sme presvedčení, že Slovenská republika má právo starať sa o deti slovenských občanov,“ povedal Chromík.

Ak by okolnosti prípadu aj vyžadovali intervenciu zo strany slovenských súdov, vždy je v slovenských pomeroch možné prihliadnuť aj na možnosti širšej biologickej rodiny pri výchove detí.  Anna Verešová z AZR uviedla: „Aliancia za rodinu je presvedčená, že na Slovensku je dostatok rodín s otcom a mamou, ktoré čakajú v poradovníkoch na adopciu a vedia v prípade potreby poskytnúť  aj týmto deťom  náhradný domov. Pre dieťa je najlepšie vidieť príklad milujúceho otca a mamy, lebo ten bude formovať ich vlastnú budúcnosť ako rodiča.“

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.