Ikona Panny Márie Čenstochovskej u nestora svetového pro-life hnutia

Počas návštevy v  Cincinnati v americkom štáte Ohio dňa 9. mája sa ikona Panny Márie Čenstochovskej, putujúca po svete za ochranu ľudského života, špeciálne zastavila v sídle Life Issues Institute, aby si ju uctil Dr. Jack Willke, nestor svetového hnutia pro-life. Ikona bola prinesená do malej kaplnky, kde ju očakával Dr. Willke, jeho spolupracovníci a ďalší pozvaní hostia. Modlitbu viedol o. Peter West, viceprezident Human Life International a kustód púte ikony po Spojených štátoch amerických a Kanade.

Life Issues Institute je pro-life organizácia založená Dr. Willkem a jeho ženou Barbarou. Ich rodina má veľké zásluhy na hnutí ochrany života v celosvetovom meradle, keď obaja – on gynekológ pôrodník a ona zdravotná sestra so skúsenosťami vysokoškolskej učiteľky – spolu vytvorili fungujúci systém pro-life vzdelávania na svete. Už v roku 1971 začali s prvými prednáškami za ochranu života v snahe zabrániť legalizácii potratov, ktoré v USA napokon boli uzákonené v roku 1973. Od tých čias celé svoje úsilie venovali vypracovaniu jasného a pochopiteľného systému vzdelávania, opierajúceho sa o fakty a vedecký výskum, s cieľom chrániť počaté dieťa.  Prvou prelomovou knihou bola „Handbook of Abortion” (Príručka o potrate), ktorej neskoršie vydania niesli názov: „Abortion Questions and Answers” (Potrat – otázky a odpovede) a „Love Them Both“ (Miluj ich oboch). Táto kniha bola v roku 1991 preložená do poľštiny Ewou a Lechom Kowalewskými a mala veľký vplyv v Poľsku na schválenie zákona chrániaceho ľudský život. Manželia Willkeovci napísali 14 kníh, ktoré boli preložené do 32 jazykov. Ako známi prednášatelia navštívili 83 krajín a s pro-life misiou precestovali celý svet.

Dr. Willke bol dlhé roky prezidentom amerického hnutia Right to Life (Právo na život). Je aj zakladateľom a čestným prezidentom International Right to Life, organizácie spájajúcej riaditeľov známych združení za ochranu života z mnohých krajín. V záujme ochrany života sa stretávali s pápežmi, prezidentmi USA a mnohých iných krajín. Sú označovaní za otca a matku hnutí za ochranu života, vyškolili státisíce pro-life lídrov po celom svete. „Stretnutie s Čiernou Madonou je jasným znakom Božej lásky a podpory pre tých, ktorý ochraňujú život. Som pokorený a súčasne veľmi vďačný a šťastný, že sa môžem osobne stretnúť s Čiernou Madonou“, povedal Dr. Willke. „Spôsobom, akým ona vplýva na svet a ukazuje na posvätnosť života je zásadným požehnaním. Nech sa jej prítomnosť dotkne mnohých ľudských sŕdc a zanechá v nich túžbu po obrane života,“ dodal.

Pri vchode do Inštitútu sa nachádza socha sediaceho Krista v životnej veľkosti, držiaceho na kolenách mŕtve dieťa, pričom sa s láskyplným pohľadom sa pozerá na potratom zranenú ženu. Ak si žena trpiaca postabortívnym syndrómom k nemu prisadne, Kristus ju objíma svojim milujúcim pohľadom. Toto miesto má veľký význam pri prijatí Božieho milosrdenstva a v ďalšej terapii. Kópia Čenstochovskej ikony putuje po celom svete v úmysle ochrany civilizácie života a lásky „Od Oceánu do Oceánu”. Prekonala už vyše 100 000 kilometrov v prvej etape od Vladivostoku do Fatimy, vrátane Slovenska, a v súčasnosti putuje po USA. Stretlo sa s ňou doteraz už vyše 6 miliónov ľudí v 26 krajinách, bolo distribuovaných okolo 500 000 pohľadníc s jej vyobrazením v 18 jazykoch. Na začiatku novembra sa začne návšteva Mexika a následne cesta bude pokračovať krajinami Strednej a Južnej Ameriky.

Zdroj: Human Life International Poľsko

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.