Odborníci proti vnášaniu rodovej ideológie do škôl

Viacerí odborníci sa cez spoločnú výzvu postavili proti vnášaniu rodovej ideológie do škôl. Experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa považujú za neprípustné. Platiť to má najmä v takej citlivej oblasti akou je sexualita. Asi 130 odborníkov z oblasti medicíny, psychológie či pedagogiky preto žiada vládu, aby zabránila vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu. Podľa psychiatra Alojza Rakúsa takáto výchova nemá akceptovateľné vedecké základy: „Ide nám o to, upozorniť z odborného pohľadu, najmä na pôsob akým sa chce dostať do škôl tá takzvaná rodovo citlivá metóda, čiže povedzme aj sexuálna výchova, ale takým spôsobom, že dievčatá viesť k chlapčenskému a podobne. Táto výchova – ak by sa prijala a ona sa zatiaľ veľmi podporuje – je nebezpečná a je tu veľké riziko poškodenia normálneho psychosexuálneho vývoja, čiže istým spôsobom sa mrzačí ten normálny psychosexuálny vývoj.“

Zabránenie vstupu rodovej ideológie do škôl navrhujú signatári výzvy prijatím komplexnej legislatívnej úpravy. Okrem iného by sa podľa nich mali monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice vo vzťahu k ich ideologickému obsahu. Zároveň sa má rodičom umožniť, aby si mohli slobodne zvoliť spôsob sexuálnej výchovy pre deti. Navrhujú takisto, aby sa pedagógovia vzdelávali v rizikách rodovej ideológie a ich vplyve na vývin dieťaťa. Hovoria aj o zastavení štátneho financovania rodových projektov, ktoré sa venujú rodovému scitlivovaniu detí a spoločnosti. Ako informuje Rádio Lumen, rezort školstva berie tieto pripomienky a návrhy na vedomie. Podľa hovorcu ministerstva Michala Kaliňáka však doteraz nezaznamenali zo strany školských asociácií či učiteľov nové návrhy na zmenu štýlu výučby: „Táto problematika je predmetom viacerých vyučovacích hodín na rôznych disciplínach, počnúc náukou o spoločnosti a dejepisom a končiac etickou náukou. Naším cieľom je podporovať princípy humanizmu a multikultúrneho dialógu a z tohto pohľadu musíme konštatovať, že žiaci tak ako sa touto problematikou zaoberali v tomto školskom roku, rovnako bezo zmien sa týmto budú zaoberať aj v školskom roku, ktorý začne v septembri.“

Zdroj: Rádio Lumen

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.