Fórum života k zakotveniu definície manželstva v Ústave SR

Fórum života s potešením víta novelu Ústavy Slovenskej republiky, ktorá deklaruje jedinečnosť manželstva ako zväzku muža a ženy. V čase, kedy sa vedie zápas o povahu manželstva, je to krok správnym smerom. Prijatie tejto definície do Ústavy SR vyjadruje skutočnosť, že manželstvo je v našej spoločnosti veľmi významnou inštitúciou, ktorá je odlišná od iných foriem spolužitia medzi ľuďmi, pričom tieto formy nemožno klásť na úroveň manželstva. Fórum života zastáva názor, že týmto krokom sa vytvorili predpoklady pre účinnejšiu ochranu rodiny založenej na manželstve muža a ženy, ktorá je jediným optimálnym miestom pre zrod nového ľudského života a výchovu detí. Ďakujeme poslancom, ktorí našli odvahu a hlasovali za túto novelu a zvlášť oceňujeme kroky Kresťanskodemokratického hnutia, z ktorého dielne iniciatíva na ústavné zakotvenie definície manželstva ako zväzku muža a ženy pochádza, a ktorého členovia sa dlhodobo aktívne zasadzujú za pro-life a pro-family hodnoty. Je to dôležitý a odvážny krok. Veríme, že aj budúce smerovanie verejnej politiky v oblasti rodiny či ľudských práv na Slovensku bude v súlade s touto definíciou manželstva a že všetky ďalšie iniciatívy v tejto oblasti na ňu budú úspešne nadväzovať.

Fórum života o.z.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.