Prosíme o príspevok na tlač informačných materiálov Fóra života

Milí priaznivci Fóra života, čoskoro máme za sebou na aktivity bohatý prvý polrok roku 2014, počas ktorého sme organizovali a podieľali sa na viacerých veľkých kampaniach (25.marec – Deň počatého dieťaťa – spojený s verejnými zhromaždeniami v krajských mestách, Národný týždeň manželstva, Mladí za rodinu). Okrem toho sme prednášali na základných a stredných školách, kde sme celkovo preškolili viac než 1000 žiakov a niekoľko desiatok pedagógov.
Prednášali sme tiež na predmanželských prípravách, stretnutiach pre birmovancov, zatiaľ poslednou aktivitou je workshop na Festivale Lumen. Naše osvetové materiály a vzdelávacie materiály sme ponúkali aj na viacerých konferenciách.
V rámci prednášok sme rozdali množstvo informačných letákov, ktoré sú doplnením informácií, o ktorých prednášame.
V júni nás čaká ešte niekoľko prednášok a počas leta budeme mať stánok na Festivale Pohoda a CampFest, kde sa tešíme na vašu návštevu.

Žiaľ, naša finančná situácia nám momentálne nedovoľuje tlač nových infomateriálov, ktoré sú pri našej práci veľmi dôležité a preto sa na vás obraciame s prosbou o pomoc.

1. Ak máte záujem podporiť tlač letákov finančne, môžete tak urobiť na čísle účtu: 0422874576/0900 do správy pre adresáta uveďte heslo: letáky

2. Ak viete v tejto veci pomôcť inak, napr. vytlačiť nám letáky zdarma alebo máte záujem o bližšie informácie k infomateriálom, kontaktujte Elu Miškovičovú e-mailom na ela@forumzivota.sk alebo telefonicky na čísle 0904 738 411.

Vopred ďakujeme za každú pomoc 🙂

Tím Fóra života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.