Pro-life tábor pre mladých v Pečeniciach

V termíne od 6. do 11. 7.  2014 sa na fare v Pečeniciach konal pro-life tábor Fóra života. 21 mladých ľudí sa stretlo, aby spolu uvažovali na zmyslom a hodnotou ľudského života. Spolupracujúci kňazi pripravili katechézy pre mladých a animátori nadviazali na tieto témy rôznymi aktivitami, aby im danú problematiku ešte viac priblížili. Prvý deň sme sa zamýšľali nad témou toho, že stvorení na obraz Boží. Druhý deň sa niesol v znamení otázky akú úlohy majú muži a ženy v živote a v manželstve. V treťom dni sme sa zamýšľali nad témami ako sú prvotná nahota a prvotná samota. V ďalšom dni sa mladí vybrali s animátormi na pešiu túru k Počúvadlu. Program vyvrcholil svätou omšou a adoráciou, kde sme odovzdali Bohu všetko to, čo sme zasiali do sŕdc mladých, aby Boh upevnil a rozohnil v ich srdciach túžbu po Pravde, Čistote a Kráse a aby v každodennom živote šírili úctu k životu, manželstvu a rodine.

Ďalší turnus pro-life tábora sa pripravuje v termíne od 17. do 21. 8. 2014 v Podkriváni. V prípade záujmu o získanie bližších informácií sa ozvite e-mailom na adresu anka@forumzivota.sk.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.