Pešia púť do Šaštína za záchranu života – pozvánka

V dňoch 13.-15. septembra vás pozývame na pešiu púť z Trnavy do Šaštína pod názvom „Život ako dar“. Trasa povedie cez Suchú nad Parnou, Horné Orešany, Smolenickú Novú Ves, Jahodník, Plavecký Mikuláš, Mikulášov, Lakšársku Novú Ves až do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, kde sa pútnici zúčastnia slávenia sviatku patrónky Slovenska.

Putovanie sa začína 13. 9. účasťou na svätej omši o 9:00 v Kostole sv. Jozefa v Trnave, prvý nocľah bude v Smolenickej Novej Vsi a druhý už v Šaštíne. Návrat domov je individuálny. Prihlásiť sa môžete do 9. septembra u Márie Švecovej, Trnava, mobil 0911 255 714, e-mail maria.svecova1@gmail.com.

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie poďme putovať do Šaštína a vyprosovať v modlitbách dar živej viery, pokoj vo svete, v našom slovenskom národe, v našich srdciach, aby sa šírila kultúra života, aby sa rešpektoval a chránil život od počatia až po prirodzenú smrť.

Podujatie sa koná so schválením Farského úradu Trnava-Tulipán a podporou modlitbového spoločenstva „Život ako dar“.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.