Historický krok pre ochranu života v Európe

25 európskych entít zjednotilo svoje sily s jasným cieľom chrániť každý ľudský život a založili spolu Európsku federáciu „Jeden z nás“ za život a ľudskú dôstojnosť. Tento dôležitý a potrebný krok bolo možné urobiť vďaka občanom 28 krajín Európskej únie, spolupracujúcich na vytvorení najúspešnejšej európskej iniciatívy občanov, ktorá bola schopná zozbierať dvojnásobok podpisov požadovaných Európskou komisiou. Táto iniciatíva s názvom „Jeden z nás“, na základe ktorej vznikla spomenutá Európska federácia, žiadala rešpekt voči ľudskému životu vo všetkých vládnych telesách EÚ. Nesmierne úsilie slúžilo nielen na pokračovanie a dokončenie namáhavého procesu, ale bolo aj počiatočným bodom pre federáciu, ktorej cieľom je zaoberať sa naliehavými výzvami, ktorým Európa aktuálne čelí v súvislosti s ochranou ľudského života a ľudskej dôstojnosti. Napriek tomu, že ide o novú inštitúciu, jej zakladajúcimi členmi sú nielen novovzniknuté organizácie, ale najmä tie, ktoré už majú za sebou dlhodobú históriu služby v oblasti skúmania ľudského života, vzdelávania, pomoci, verejných kampaní atď.

Nová federácia má nasledujúce ciele:

1)      Bezpodmienečné uznanie prirodzenej a neodňateľnej ľudskej dôstojnosti ako zdroja ľudských slobôd a občianskych práv. Táto dôstojnosť by mala byť nenarušiteľná a chránená všetkými verejnými autoritami.

2)      Rozvoj kultúry života v Európe prostredníctvom podpory aktivít, ktoré zahŕňajú advokáciu ľudského života, predovšetkým v jeho najzraniteľnejších fázach vývoja (počatie, tehotenstvo, detstvo, materstvo, choroba, disabilita, staroba a koniec života).

Federácia „Jeden z nás“ je apolitickým a nekonfesijným združením.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.