Pešia septembrová púť z Trnavy do Šaštína v Roku Sedembolestnej Panny Márie

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie prijali pozvanie peši putovať z Trnavy do Šaštína  dvadsiati piati pútnici v dňoch od 13. – 15. septembra  2014. Do Trnavy pricestovali z týchto miest: Hurbanovo, Čereňany ,Bratislava, Martin, Michal nad Žitavou, Šurany, Bánov, Brvnište, Dobrá Voda, Banka, Dechtice, Sereď, Kmeťov, Prešov, Trnava. Aj keď  chcelo putovať 43 ľudí, z rôznych príčin  sa počet zúžil na 25 peších pútnikov, z toho 16 žien a 9 mužov. Veková kategória od 22 – 66 rokov. Púte v znamení ochrany počatého života a podpory kultúry života sa konajú od roku 1995, od roku 2007 pútnikov sprevádzajú otcovia paulíni. Vždy putujú s krížom, na ktorom je pripnuté logo púte, majú vyšitú mariánsku zástavu a nesú na čele za krížom slovenskú i vatikánsku zástavu.

„Na ceste sme silne pociťovali ochrannú ruku našej Sedembolestnej Panny Márie. Nedopustila, aby sme zmokli, ako vlani. Aj keď pršalo, vždy sme boli od toho uchránení.  A že Záhorie bolo riadne premáčané sme sa presvedčili v závere cesty, asi 1 km od Šaštína. Cesta  na úseku asi 100 m bola zaliata vodou tak, že voda siahala po členky. Mali sme na výber, prebrodiť sa na boso, alebo rovno vpred,“ konštatuje účastníčka púte a autorka svedectva Mária Švecová. Ako dodáva, pútnici sa stretli s dobroprajnými a láskavými  ľuďmi, ktorí sa o nich postarali, počnúc odvozom batožiny,  ubytovaním v KD Smolenická Nová Ves a v Šaštíne v ZUŠ.  Putovanie vyvrcholilo pontifikálnou svätou omšou a nezabudnuteľnou homíliou otca kardinála Jozefa Tomka.

„V mene všetkých pútnikov chceme sa poďakovať naším otcom biskupom  že vyhlásili rok 2014 za Rok Sedembolestnej Panny Márie  a  zverenie sa zasvätením Slovenska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Povzbudzujeme celé Slovensko, aby aj na rok prišli 15. septembra v takom počte ako v tomto Jubilejnom roku. Treba prosiť nielen za náš národ a jeho budúcu generáciu, ale za všetkých kresťanov, ktorí v týchto časoch sú prenasledovaní  a vraždení za vieru v  Ježiša Krista,“ znejú slová pútnikov.

Autorka: Mária Švecová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.