Celosvetová konferencia lídrov konkrétnej pomoci v Bratislave

V dňoch 23. – 25. 9. 2014 sa v Bratislave konala celosvetová konferencia lídrov konkrétnej pomoci: Europe pregnancy help leaders´ conference, ktorú organizovala organizácia Heartbeat International z USA, prevádzkujúca 1800 poradenských centier pre ženy, ktoré trápi neželané tehotenstvo.

Počas troch dní sa účastníci konferencie dozvedeli o tom ako fungujú centrá konkrétnej pomoci v Dánsku a Srbsku. Vymieňali si skúsenosti z oblasti fundraisingu, získavania nových klientov, zviditeľňovania svojich organizácií medzi širokou verejnosťou. Jeden z workshopov bol venovaný téme budúcej generácii lídrov v oblasti konkrétnej pomoci a tomu, ako napomáhať budovaniu kapacít v oblasti pomoci v prípade neželaného tehotenstva či popotratového syndrómu.

Po ukončení konferencie zástupcovia organizácií z 13 štátov sveta navštívili priestory Fóra života v Bratislave, kde sme im prezentovali naše aktivity a celkovú situáciu v oblasti ochrany počatého života a rodiny na Slovensku. Boli nadšení množstvom aktivít, ktoré robíme a zaujalo ich aj množstvo dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú pri šírení myšlienky ochrany života od počatia po prirodzenú smrť.

Všetky aktivity sa niesli v priateľskej atmosfére a za plnohodnotné tri dni si odnášame množstvo poznatkov a inšpirácií.

Na záver vás v mene Michaela van der Masta srdečne pozývam na holandský Pochod za život, ktorý sa bude konať 6. decembra 2014 v Haagu.

Autor: Zuzana Stohlová, koordinátorka konkrétnej pomoci FŽ

 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.