Spomienka na Antona Neuwirtha

V Ivanke pri Dunaji sa 21. septembra 2014 uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 10. výročia úmrtia lekára, politického väzňa a poslanca parlamentu Antona Neuwirtha, neúnavného bojovníka za ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti. Popri najbližšej rodine vedenej dcérou a poslankyňou Európskeho parlamentu Annou Záborskou sa na nej zúčastnili aj podpredseda NRSR Ján Figeľ, bývalý disident Ján Čarnogurský, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Anton Srholec, spisovateľ Rudolf Dobiáš a ďalší významní hostia. „Napriek bolestnej skúsenosti najmä z obdobia komunistického režimu bol presvedčený, že len v odpustení, zmierení a láske je budúcnosť. Z drsnej väzenskej skúsenosti vyrástla táto jeho filozofia, ktorá z neho robí významnú postavu slovenského katolíckeho mysliteľa 20. Storočia. Jednu z tých mnohých osobností, na ktoré my Slováci sme právom hrdí,“ povedal na adresu jeden z rečníkov – predseda Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. Slávnosť spestrili vystúpenia v podaní študentov Kolégia Antona Neuwirtha, ktoré v spolupráci so Spoločenstvom Ladislava Hanusa, občianskym združením Fórum života, Konfederáciou politických väzňov Slovenska a Združením kresťanských seniorov Slovenska spomienkovú slávnosť organizovalo.

Anton Neuwirth bol výnimočným slovenským intelektuálom, diplomatom, lekárom a politikom. Mladý Neuwirth, ktorého otec bol Žid, bol svedkom deportácií časti svojej rodiny do nacistických táborov. Ako zrelý muž a otec štyroch detí bol sám deportovaný do komunistického väzenia, kde strávil šesť rokov. Komunistický režim mal mnoho dôvodov sa ho obávať. Bol vynikajúcim lekárom a verným kresťanom zaangažovaným počas svojho univerzitného štúdia do intelektuálnych kruhov. Po páde komunizmu stál pri zrode Kresťanskodemokratického hnutia na Slovensku, kandidoval za prezidenta Slovenskej republiky a stal sa prvým slovenským veľvyslancom pri Svätej Stolici. Jeho snaha v prospech ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti je už niekoľko rokov zúročovaná udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života, ktorou Fórum života s partnermi oceňujú diela v spomenutej oblasti a ich tvorcov z domova a zo zahraničia v rámci cyklu konferencií Vyber si život, ktoré sa každoročne konajú v Rajeckých Tepliciach.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.