Aj tento rok pokračujeme v mapovaní pamätníkov nenarodeným

Už niekoľko rokov zhromažďujeme fotografické a informačné príspevky do našej galérie pamätníkov nenarodeným deťom, ktoré sú situované v slovenských mestách a dedinách. Sú jedinou viditeľnou pripomienkou na deti, ktoré zomreli skôr než sa narodili. Sme vždy veľmi potešení a povzbudení, keď sa o nejakom dozvieme.  Preto chceme poprosiť všetkých, ktorí o takýchto pamätníkoch situovaných na verejných priestranstvách, cintorínoch a pri kostoloch vedia (či už vo vašej farnosti, alebo aj v inej lokalite), aby nám zaslali presnú lokalizáciu pamätníka, jeho fotografie, prípadne okolnosti vzniku. Na vaše podnety sa tešíme na adrese kancelaria@forumzivota.sk.

Nové pamätníky:

Pomník nenarodeným deťom na cintoríne v Devínskej Novej Vsi (jeseň 2014)

DSCF1902 IMG_7670

Z iniciatívy a dobrovoľného príspevku viacerých členiek farnosti Devínska Nová Ves a z farnosti na Kramároch a so súhlasom pána farára Karola Moravčíka dal správca cintorína v DNV Martin Puhovich zhotoviť pomníček nenarodeným deťom. Nachádza v časti cintorína, kde je terasa pre urny – svah cintorína smerom k ulici Hradištná. Pomníček posvätil za účasti asi 30 členov farnosti Zoslania Svätého Ducha v DNV vdp. Karol Moravčík 11. októbra 2014. Sľúbili sme si, že vždy v stredu sa spojíme o 15. hod. v modlitbe Korunky o Božie milosrdenstvo na úmysel ochrany života nenarodených detí.

(informovala Terézia Lenczová)

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.